Det ar sa klokt sa ingen borde egentligen protestera…

RFSU vill att barn inte ska omskaras. Det ar sa sjalvklart att det egentligen redan borde vara sa. Alla argument for omskarelse faller platt.
Man kan inte tas emot i en religion (eller nat liknande) – jamen lat barnet bli vuxet och sjalv valja religion!
Man hindrar HIV smitta visar studier – ja vuxna ja. Spadbarn sprider inte hiv via samlag!
Hygien – anvand tval och vatten!

Finns det fler argument for omskarelse av barn? Jag tror inte det.

Tack RFSU for att fragan tas upp aterigen. Det sker ju inte sa mycket andringar pa fronten.

Senare kommer ett svar fran en mamma och prost. Hon tror att barn tappar ratten till ett sammanhang om inte de vuxnas ritregler far galla. Men religioner har ju inte startat med ett fardigt paket. Riter har formats efter den tid man levt i – Karen Armstrongs bok Kampen om Gud visar massor av exempel pa det. Sa varfor kan inte religioner forma om sina plagsamma riter till nagot mindre plagsamt och anda omfatta aven religiosa manniskors barn i gemenskapen?

Det klirrar val inte mindre i kassen for att Vin& Sprit privatiserades?

Maria Larsson ondgor sig over Juholts spritskamt.

“Med sitt varma tal om statlig spritproduktion punkterade Juholt själv sitt mål om att bekämpa barnfattigdomen. För här visade han, att en vinstdrivande stat är viktigare än vad den får sina kronor från. Men staten ska inte tjäna pengar på att tillverka sprit. Här går också den tydliga skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Staten kan göra mycket men den är inte och ska inte vara allt.”
Sa varfor drev Alliansregeringen igenom en forslajning av Vin&Sprit – foretaget borde ju ha skankts bort gratis – om nu det ar fel med vinster genom spritforsaljning. Nagon kosekvens far det val vara.

En annan sak dar Maria Larsson trilskas lite ar;

“När det kommer till människor i ekonomisk utsatthet visar Juholt också på ett stort engagemang. Det är bra och även det välkomnar jag. Ser vi på den senaste statistiken hade vi år 2007 det lägsta antalet barn som levde i hushåll med ekonomiskt bistånd på decennier. Även år 2008, under den djupaste ekonomiska kris som vi skådat sedan 1930-talet, var antalet hushåll med försörjningsstöd bara hälften av vad det var 1996. Men varje barn som behöver leva i fattigdom är ett för mycket. “

Sa kan statistik skildras. Man valjer ut tva passande ar och sa visar man hur fint allt ser ut.
Radda Barnen;“Årets rapport visar att barnfattigdomen år 2007 nådde den lägsta nivån sedan mätningarnas start år
1991. Under år 2007 levde 10,9 procent av alla barn i Sverige (210 000 barn) i ekonomisk fattigdom1.
Under år 2008 bröts dock trenden. Barnfattigdomen ökade då till 11,5 procent – med 0,6 procentenheter,
vilket motsvarar 10 000 barn. Detta sammanfaller i tiden med den första fasen i konjunkturnedgången
i slutet av 2000-talet, som inleddes under hösten 2008.”

Det hade ju varit lampligt att saga att fattigdomen okade fran 2007 – 2008….

Och vem skulle anfalla Sverige?

Moderate Johan Forsell vill att det ska debatteras om Sverige som medlem i NATO och varfor. Ett medlemskap i NATO skulle “vara tryggare for Sverige”, skriver han.
Trygghet gentemot vem? Vem skulle anfalla Sverige? Det tar inte Forsell upp i sina skrivna tankar.
For att ga med i en klubb for att fa skydd – gor man om det finns ett yttre hot som kan kvavas genom medlemskapet i klubben. Var finns detta hot?

ond tanke… man kan ocksa ga med i en klubb for att komma narmare de som hotar en …. om hotet kommer fran klubben .-.– men nej. det var en ond tanke som jag avspisar. Direkt.

Strax senare uppstar ett eko till Forsell pa SvDs ledarsida. Aven dar parats om landets sakerhet – men inte om var hotet som skulle krava NATO medlemsskap kommer fran…

Det kanns lite som Eurodebatten … om vi inte gar med sa gar vi under…. typ

Ett möte som kommer att vara länge

-“Hans, den här herren ska du nog prata med.”Den introduktionen från ambassadören leder till ett möte att minnas. Det är i kontorets trädgård. Det vimlar runt textilkonstnärer från Sverige, diplomater från Peru och andra kulturintresserade. Det ligger lovikkavantar och glansiga bomullsjalar och koftor och lammull på utställningsborden.
Mannen presenterar sig. Han kommer från ett privatägt museum som ligger några kvarter bort. Han berättat om svenskar som han känt i Lima. En familj Eklund. En annan familj vars namn jag inte riktigt uppfattar. Och så säger han:
-“Ja, min pappa var ju svensk, eller inte…”1951 var hans pappa ombord på ett fartyg som kapsejsade vid Yokohama. Alla hans handlingar sjönk med båten. När han kom tillbaka till Peru som han bodde i så togs han till japanska ambassaden, papperslös som han var. På den tiden hade inte japanska ambassaden full status i Peru, utan hade skyddsstatus under den svenska ambassaden. Pappan fick träffa den svenske ambassadören som ordnade med ett svenskt pass till honom. Han slapp vara papperslös och statslös. Han var nu svensk. Han kunde resa runt i Peru och samla arkeologiska fynd – allt som nu är Amano museet.
-“Utan Sverige skulle detta museum inte ha funnits” säger han.

Jag pekar på huset vi står vid.
-“Vet du om att den svenska ambassaden 1951 låg i det här huset?”
Han blir tyst.
-“Det var alltså här min pappa fick skydd?” säger han sedan.

Byggnaden bakom oss är inte längre bara ett hus.

Jimmy trasslar in sig i statistiken.. igen

Jimmie Akesson har bett riksdagens utredningstjanst ge honom statisk over verkstallighet av utvisningar. Uppdraget har slutforts. Jimmy har tolkat statistiken. Och aterigen ( liksom i FNs statistik om valdtakter) snurrat till det ….

“Sedan 2006 har migrationsverket tvingats överlämna 40 209 ärenden till polisen för verkställande. Av dessa har endast 11 831 verkställts. Det betyder att polisen misslyckas i över 70 procent av fallen. Sett till de senaste tio åren är siffran 75 procent. Det handlar totalt om nästan 60 000 personer som fått avslag på sina ansökningar men som ändå inte lämnat landet. Sammanfattningsvis kan man säga att det är ungefär varannan av dem som fått avslag på sina ansökningar som fortsätter att vistas i Sverige illegalt. Detta är naturligtvis djupt oroande och skadar allvarligt trovärdigheten för svensk asylpolitik. “

Jimmy missar totalt att folk kan faktiskt lamna Sverige utan att polisen fraktar ut dem. Man kan ta sig till ett tredje land. Om detta har han ingen aning – men spekulerar i alla fall som om det fanns bara tva alternativ – Sverige eller hemlandet. Alla som nagon gang satt sig in i asylsokandes liv – vet att vandringen kan fortsatta – fran land till land, att man soker mojlighet nagon annanstans om ett land avvisar en.

Formodligen vet han detta, men valjer att forsoka blasa i folk att landet kryllar av gomda brottslingar, for i Jimmys varld ar det ett brott att inte vilja bli aterford till det land man har flytt ifran. I alla fall om man har kommit till Sverige.

Och slutligen…. belona dom som stannar kvar illegalt, ar Jimmys tolkning av mojligheten att ga i skola och fa akutvard. Humanismen har inte plats i Jimmys varld. Ett barn ska goras ansvarigt for sina foraldrars val…

Samtidigt kommer ett nytt forslag att presenteras som gor det mojligt for flyktingar – som beviljats uppehallstillstand att provflytta till ett annat land utan att forlora arbetstillstandet.
Ett forslag som kommer att prova Sverigedemokraterna- verkligen. De pratar om integration och nu kommer ett forslag som gor det lattare att anpassa sig genom att flytta dit dar jobb finns och anda ha en grundtrygghet kvar med mojlighet att atervanda om det inte fungerar. Integration sker bast nar man ar trygg och har en bas – sa nu kommer SD att fa bekanna farg…

Ps dagen efter vaknar minister Billström och bekräftar att Jimmy har fel.

Och sa till slut sa gar det att hitta IMCPD rapporten som Jimmy skriver om – men som han inte lankar till. Och nu forstar jag varfor. Jimmy anger att rapporten sager att 80 000 haller sig gomda i Sverige. Vad sager rapporten – i tabell 5 – jo att siffran for Sverige ar mellan 15 000 – 80 000. Jimmy valjer den hogsta siffran och latsas (?) som att den lagre inte finns. An varre – nagra sidor upp i rapporten – sidan 45 – sa finns ett material som Jimmy totalt missat (?) eller inte vill att folk ska se;

In examining regularisation policy across the EU (27), one of the first questions that springs to mind
is whether or not there is any correlation with a Member State’s propensity to regularise and the
extent of its irregularly resident third country national population. Using all available datasources,
with particular emphasis on quantitative data, Table 5 (overleaf) provides estimations of the extent of
irregular migrant stocks (as a proportion of total population). Even when allowing for the difficulty of
making such evaluations, it does seem that certain Member States are more affected by illegal stocks
than others. From Table 5, we can say that two countries have had extremely high illegal migrant
stocks – Greece and Cyprus. Another eight countries (Spain, Italy, Portugal, Belgium, Hungary, the
UK, Germany, the Czech Rep.) have high stocks; six countries are evaluated as having medium-level
stocks (the Netherlands, Luxembourg, Estonia, France, Austria and Sweden).”

Alltsa – Jimmy varnar for de “stora skarorna illegala flyktingar”. Det varnas for “massinvandring” och det sags att Sverige ar varst daran… och vad sager den rapport som Jimmy sjalv borde ha last – eftersom han refererar till den?
Sverige ar inte varst daran – dar ligger Grekland och Cypern.
Sverige kommer inte ens i nasta grupp – dar finns Spanien, Italien, Portugal, Belgien, Ungern, Storbritannien, Tyskland och Tjeckien.
Darefter kommer Sverige.

Världens bästa mat…

…säger de. Och frågar sedan. Peru. Arriba Peru. Världsmästare i mat? Och jo. Förvisso. Världsmästare i förrätter. Sedan tar det slut. Tiradito – en marinerad sashimi. Den på tonfisk och med mandarin-soya marinad på restaurant Chala. En ren njutning.
Favoriten – det pocherade ägget med potatis- svart tryffel kräm på restaurant Mayta. Alla ceviches under de 2 år jag har bott här. Så jo, världsmästare på förrätter.
Men sedan blir det stabbigt. Varmrätter. Där räcker inte riktigt uppfinningsrikedomen till. Där blir det överdåd. Rejäla tallrikar. Klumpmat. Mättande mat. Men i klump. Ta bara tacu tacu. Risomelett som en del av en varmrätt. Med fyllning. Som en del av en varmrätt. Övermättnadskänsla. Bara av åsynen.
Så tre förrätter är det perfekta. Hos världsmästarna i förrätter.

Med en ostkupa over huvudet…

… ar det knepigt att uppfatta vad som sags utanfor kupan.
Foretag i Danmark protesterar nu mot den framlingsfientliga politiska debatten i Danmark. Det skadar landets anseende utomlands. Denna kritik kommer att purra upp Danskt Folkeparti annu mer. Har ska ingen komma utanfor ostkupan och gnalla over vad som hander darinne. Fast protesterna kommer inifran kupan – det ar danska foretag som ser sin marknad begransas av den politiska debatt som fors i Danmark.
Nar kommer svenska foretag att rikta sig mot Sverigedemokraterna och be dem sansa sig?

Ett till nysvenskt ord .. “Moralbrottsling”

Per Hagwall ondgor sig i en insandare i Svd over ett forslag fran vansterpartiet och socialdemokraterna om att sexkop utomlands av svenskar ska kunna straffas i Sverige.
Man kan nog bortse fran hans kommentar om man/kvinnor som kopare/saljare:
Dock skall detta tydligen bara gälla för män som köper sex av kvinnor, några andra sexköpare syntes inte till vare sig i artikeln eller i motionen. Att manliga sexsäljare – och kvinnliga sexköpare – är stora och växande grupper stämmer inte i vänsterns världsbild, bäst då att inte låtsas om dem alls.

Nu ar den stora gruppen kopare just man – men vara sig VP eller S skirver ju i sina forslag att en kommande lag skulle bara galla manliga kopare och kvinnliga saljare – sa Hagwall oroar sig nog i onodan. Han har mer ratt i sina funderingar om huruvida en lag skulle kunna fungera eftersom brottet i Sverige inte ar ett brott i det land dar brottet begas. Dar kommer remissinstanserna och Lagradet fa tanka till om detta. Skulle det funka ar det bra. Funkar det inte sa gar det att arbeta internationellt med lobbying for en skarpning av sexhandeln.

Det jag framst reagerar pa i Hagwalls insandare ar ordet “moralbrottsling”.
Moralisk – (Wikipedia) “Termen moralisk används som sammanfattning av de beteenden som överensstämmer med god sed för en enskild människa, grupp eller kollektiv av människor. Det betecknar vidare en uppfattning om känslan av vad som är riktigt ur sedlig synpunkt; förhållandet att handla på ett sedligt riktigt sätt eller förmåga därtill

Att kopa sex skulle alltsa vara ett brott mot god sed (om ordet moral anvands ratt). Den goda seden ar att inte kopa sex. Den som koper sex bryter mot denna moral och ar alltsa en moralbrottsling.

Hagwall: “Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är dock villiga att montera ner rättsstatens själva fundament för ett moralbrott utan offer.”

Utan offer. Otaliga studier visar pa sambandet mellan lag sjalvkansla och prostitution. Sambandet mellan sjalvforakt och prostitutiuon. Sambandet mellan tidiga overgrepp och prostitution.
Men for Hagwall finns inga offer. Det finns bara affarsman och kvinnor som koper och saljer tillgang till kroppshaligheter. Precis som om det vore en RUTtjanst.

Sa oversvammar en moderat omvarlden med marknadstankande.

Och så någon dag senare. SvD granskar annonsmarlnaden för hemhjälp och barnvakter. Annonser som är våldigt tydliga i vad för tjänster som erbjuds till salu – leder i 25% av fallen ändå till förfrågningar om sexuella tjänster. Jag ser inte det där som liberalerna pratar om – köp och sälj mellan två vuxna med samtycke – när så många vittnar om att när de vill städa så tror sig köparen kunna köpa sex. Uppenbarligen är köpargruppen så mycket större än säljargruppen – eftersom städpersonal och barnvakter inte får vara i fred. Detta visar på att det är köparna som är det aria problemet, medan sexköpsfrämjarna vill få det till att det är säljarna som det är synd om.

Frisk ihopblandning

Per Gudmundsson undrar om Sverige skulle vaga stalla de krav som Kanada staller pa sin arbetskraftsinvandring…. men rusar sa hastigt ivag med sin fraga sa han marker inte (?) att han blandar kraven pa arbetskraftsinvandrare och medborgarskapssokare i Kanada med flyktingar i Sverige.
Forty ska man jamfora sa ska man jamfora liknande grupper – flyktingar med flyktingar och arbetskraftsinvandrare med arbetskraftsinvandare. Om man kollar villkoren for arbetskraftsinvandring i Sverige sa ar ju forsorjningskraven dar, och att man har arbete ( i alla fall om man kommer fran ett land utanfor EU).