Varför kantrar debatten?

Sexköpslagen handlar om att straff de som köper sex av prostituerade. Om det råder ingen tvekan. Ända kantrar debatten allt som oftast till att handla om sexsäljaren och dennes fria vilja och vuxenhet. Debatten om köparen och vad som driver denne blir inte av. Fokus hamnar istället hos den prostituerade och varför denne bör få fortsätta. Ungefär som om lagen vore ett förbund mot sexförsäljning -vilket den inte är. Det är inte horan som är förbjuden att verka på gatan – det är köparen. Debatten kantrar över till att handla om hur synd det blir om den prostituerade om denne inte får fortsätta- ungefär som om köparen gjorde en välgärning. Och så kommer slutklämmen – staten ska inte lägga sig i vad två vuxna gör frivilligt i en sängkammare. Nej, just det. Men det är ju inte frivilligt. Det betalas ju.
Så flytta fokus – vad ska behöva hända för att sexköparen slutar begå brott?

Jamenvisst

Egentligen är det en självklarhet. Ett brott med människor inblandade har en brottsling och ett brottsoffer. Sexköpslagen har betraktat det hela som ett brott som begås i ett vakuum- ett brott som förövaren är den enda deltagaren i, fastän det finns en säljare i brottet. Debattörerna i SvD lyfter fram offret. Om 89% av prostituerade vill lämna sexhandeln men gör inte det- så tyder det ju på att alternativen inte är så många. De 11% som inte vill lämna tas av andra i debatten som en intäkt för att det hela handlar om fria val av vuxna människor och därför är som vilken som helst affärstransaktion. Att ses som ett brottsoffer hjälper den prostituerade att lämna sexhandeln. Att erkännas att ha blivit utsatt för brott och inte bara ses som ett vittne till ett brott – gör att självkänslan kan öka och man kan bättre hävda sina rättigheter till stöd.

Jag undrar hur många 11 åringar som när de får frågan om vad de vill bli när de blivit stora – svarar: prostituerad…

Debatten blir som den brukar. De som ar for sexhandel protesterar. De som tror sig veta vad andra egentligen vill – tycker minst en av de som undertecknade artikeln borde vara prostituerad själv. Staten ska inte lagga sig i vad vuxna gor i sängkammaren – ar det som används mest. Men jo. Staten har ett ansvar for att skydda människor fran utnyttjande. Hitintills har ingen kunnat visa var den knivskarpa gransen mellan människohandel och den s k fria prostitutionen.
Självklart ar det bra med ett samhälle dar sa mycket frihet som möjligt finns tillgänglig for individen. En del tar det for moralisering nar friheten till vad som individen tycker finns i hans/hennes sexualitet inskränks. Men ar det sa enkelt ? Handlar det inte istället om utvecklad syn pa mänskliga rättigheter? Ett samhälle som vill varna om de som lever i skymningslandet dar en annan kan sko sig pa en annans bristande valmöjligheter. Nast efter droghandel ar manniskohandel den mest lukrativa näringen. Det som en del ser som vuxna människors val ser andra som en inkomstmöjlighet – utan att själv hyra ut sina egna kroppshåligheter.

Ett till nysvenskt ord .. “Moralbrottsling”

Per Hagwall ondgor sig i en insandare i Svd over ett forslag fran vansterpartiet och socialdemokraterna om att sexkop utomlands av svenskar ska kunna straffas i Sverige.
Man kan nog bortse fran hans kommentar om man/kvinnor som kopare/saljare:
Dock skall detta tydligen bara gälla för män som köper sex av kvinnor, några andra sexköpare syntes inte till vare sig i artikeln eller i motionen. Att manliga sexsäljare – och kvinnliga sexköpare – är stora och växande grupper stämmer inte i vänsterns världsbild, bäst då att inte låtsas om dem alls.

Nu ar den stora gruppen kopare just man – men vara sig VP eller S skirver ju i sina forslag att en kommande lag skulle bara galla manliga kopare och kvinnliga saljare – sa Hagwall oroar sig nog i onodan. Han har mer ratt i sina funderingar om huruvida en lag skulle kunna fungera eftersom brottet i Sverige inte ar ett brott i det land dar brottet begas. Dar kommer remissinstanserna och Lagradet fa tanka till om detta. Skulle det funka ar det bra. Funkar det inte sa gar det att arbeta internationellt med lobbying for en skarpning av sexhandeln.

Det jag framst reagerar pa i Hagwalls insandare ar ordet “moralbrottsling”.
Moralisk – (Wikipedia) “Termen moralisk används som sammanfattning av de beteenden som överensstämmer med god sed för en enskild människa, grupp eller kollektiv av människor. Det betecknar vidare en uppfattning om känslan av vad som är riktigt ur sedlig synpunkt; förhållandet att handla på ett sedligt riktigt sätt eller förmåga därtill

Att kopa sex skulle alltsa vara ett brott mot god sed (om ordet moral anvands ratt). Den goda seden ar att inte kopa sex. Den som koper sex bryter mot denna moral och ar alltsa en moralbrottsling.

Hagwall: “Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är dock villiga att montera ner rättsstatens själva fundament för ett moralbrott utan offer.”

Utan offer. Otaliga studier visar pa sambandet mellan lag sjalvkansla och prostitution. Sambandet mellan sjalvforakt och prostitutiuon. Sambandet mellan tidiga overgrepp och prostitution.
Men for Hagwall finns inga offer. Det finns bara affarsman och kvinnor som koper och saljer tillgang till kroppshaligheter. Precis som om det vore en RUTtjanst.

Sa oversvammar en moderat omvarlden med marknadstankande.

Och så någon dag senare. SvD granskar annonsmarlnaden för hemhjälp och barnvakter. Annonser som är våldigt tydliga i vad för tjänster som erbjuds till salu – leder i 25% av fallen ändå till förfrågningar om sexuella tjänster. Jag ser inte det där som liberalerna pratar om – köp och sälj mellan två vuxna med samtycke – när så många vittnar om att när de vill städa så tror sig köparen kunna köpa sex. Uppenbarligen är köpargruppen så mycket större än säljargruppen – eftersom städpersonal och barnvakter inte får vara i fred. Detta visar på att det är köparna som är det aria problemet, medan sexköpsfrämjarna vill få det till att det är säljarna som det är synd om.

Detta borde även sexköpsskyddarna stödja

Lena Olsson – vänsterpartiet – föreslår att sexköp utomlands också ska vara straffbart. De som vill att sexköpslagen ska elimineras har i sitt försvar skrivit – senast Paulina Neuding i SvD – att sexslaveri, trafficking är brott som skyddar de som tvingas in i prostitution och att sexköpslagen inte behövs för sexhandel mellan två samtyckande vuxna inte bör vara ett brott.
Svensk lagstiftning är stark nog att skydda de som tvingas in i handeln – och därför behövs inte denna skyddslag. Säger de.
Men i länder där skyddet mot trafficking, slaveri inte är lika starkt – där borde det väl logiskt sett vara av nytta med att svenskar på resa straffas vid sexköp? Eller hur?

Och några dagar senare. Socialdemokraterna hakar . Hyvens

Tas denna forskning emot….

…..av de som vill att sexköp ska vara legalt? Ungdomar som säljer sex- En överväldigande del har erfarenhet av övergrepp. Ungdomar på SIS institutioner – de som har sålt sex gör det för bekräftelse och för droger.
Sexhandel som en transaktion mellan två fria jämställda viljor- det är en myt som sexhandelsfrämjarna hävdar finns. Tar de in resultatet av denna forskning?