Kassamaskinen Liberalerna

Ge bonus för de hem för vård av unga som har lyckade resultat anser folkpartiet. Det som lösning på att ungdomsvården inte lyckas rehabilitera så bra som den borde, och de unga som vårdas tycker vården känns meningslös. Så fram med bonus för den vård som lyckas menar folkpartiet. Bonus ges ju i näringslivet, så varför inte?
Ett resultat med förslaget är följande: hvb- ägare till ungdom – “ge attans i nya brott så delar vi på bonusen”. Men det hade nog inte folkpartiet tänkt på. Hur länge ska man vänta efter utskrivning innan bonus betalas ut? Om ungdomen återfaller i brott – ska då bonus betalas tillbaka?

Men det riktigt allvarliga med förslaget är synen på ungdomar som föremål som ska in i en maskin och sedan få en ok- stämpel på andra sidan det löpande bandet. Att motivera någon till att leva ett annorlunda liv och samtidigt tänka ” pengar” gör ju att man väljer att ta in de ungdomar som verkar mest motiverade till förändring och lämnar de riktigt svåra fallen till andra. Med folkpartiets förslag blir det inte ungdomens behov som styr vården utan den vinst man jan göra på den unge.
Money talks tror folkpartiet.
Och någon vecka senare. Behövs verkligen bonus för att motivera hvb-hem?

Inte förvånad

Sverigedemokraterna ber sina medlemmar knipa käft om Utöya och den norske högerextreme terroristen. Terroristen som skrev saker och ting på nätet som sverigedemokrater skriver utan att tveka. Skillnaden är att terroristen också ägnade sig åt terror. De sverigedemokratiska orden är den terror de åstadkommer. Flitigt framåt ända över sina tangentbord, letandes artiklar som de kan kommentera med sina upprepade fraser.
Och så kommer uppmaningen – knip käft!
Hur ska en vars vardag består av att muttra mantran helt plötsligt sluta göra det?

Ett förslag till SD- öppna ett intranät för medlemmarna – så kan de muttra invärtes och känna sig nöjda med det.