Jamenvisst

Egentligen är det en självklarhet. Ett brott med människor inblandade har en brottsling och ett brottsoffer. Sexköpslagen har betraktat det hela som ett brott som begås i ett vakuum- ett brott som förövaren är den enda deltagaren i, fastän det finns en säljare i brottet. Debattörerna i SvD lyfter fram offret. Om 89% av prostituerade vill lämna sexhandeln men gör inte det- så tyder det ju på att alternativen inte är så många. De 11% som inte vill lämna tas av andra i debatten som en intäkt för att det hela handlar om fria val av vuxna människor och därför är som vilken som helst affärstransaktion. Att ses som ett brottsoffer hjälper den prostituerade att lämna sexhandeln. Att erkännas att ha blivit utsatt för brott och inte bara ses som ett vittne till ett brott – gör att självkänslan kan öka och man kan bättre hävda sina rättigheter till stöd.

Jag undrar hur många 11 åringar som när de får frågan om vad de vill bli när de blivit stora – svarar: prostituerad…

Debatten blir som den brukar. De som ar for sexhandel protesterar. De som tror sig veta vad andra egentligen vill – tycker minst en av de som undertecknade artikeln borde vara prostituerad själv. Staten ska inte lagga sig i vad vuxna gor i sängkammaren – ar det som används mest. Men jo. Staten har ett ansvar for att skydda människor fran utnyttjande. Hitintills har ingen kunnat visa var den knivskarpa gransen mellan människohandel och den s k fria prostitutionen.
Självklart ar det bra med ett samhälle dar sa mycket frihet som möjligt finns tillgänglig for individen. En del tar det for moralisering nar friheten till vad som individen tycker finns i hans/hennes sexualitet inskränks. Men ar det sa enkelt ? Handlar det inte istället om utvecklad syn pa mänskliga rättigheter? Ett samhälle som vill varna om de som lever i skymningslandet dar en annan kan sko sig pa en annans bristande valmöjligheter. Nast efter droghandel ar manniskohandel den mest lukrativa näringen. Det som en del ser som vuxna människors val ser andra som en inkomstmöjlighet – utan att själv hyra ut sina egna kroppshåligheter.

2 thoughts on “Jamenvisst

  1. Pingback: Att helre stjälpa än hjälpa « No size fits all

  2. Pingback: Att hellre stjälpa än hjälpa « No size fits all

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.