Är det ostädat i Skåne?

En studie visar att folk är mer benägna att diskriminera i en stökig, ostädad miljö än i en ordnad omgivning. Få se nu, andra studier i Sverige har visat att män med lägre utbildning och boendes söderut i landet är mer benägna att vara främlingsfientliga. Så hur ser det egentligen ut med städningen i Skåne?

12 Replies to “Är det ostädat i Skåne?”

 1. Hur ser det ut med städningen i Rinkeby och Rosengård? Människor med annan bakgrund tycks ju vilja undvika dessa områden efter bästa förmåga.

   1. Med annan härkomst än majoriteten av de boende förstås. Studien handlade om benägenheten att sätta sig i närheten av en person med annan härkomst.

    Om vi ska följa analogin fullt ut så skulle det därmed vara bristande städning som förklarar den demografiska omvandlingen av våra miljonprogramområden. Människor med samma härkomst flyttar dit medan människor med annan härkomst flyttar därifrån.

 2. Rinkeby har 89 % invandrare och Rosengård 94 %. De flesta invandrare kommer från samma kultursfär och de som inte gör det föredrar ofta andra stadsdelar. Svaret på din fråga är alltså ja.

   1. Tja, du hittar nog fler invandrare från den västerländska kultursfären utanför Sveriges miljonprogramområden än i dem. Vad gäller invandrare från den muslimska kultursfären är förhållandet sannolikt omvänt.

    Vad tror du själv?

 3. Själv tror jag att du skulle behöva städa bland dina argument. De som inte hör till ämnet verkar ha hamnat bland de som gör det.

   1. Tror du på allvar att min städning påverkar vilka människor som väljer att flytta till respektive från Sveriges miljonprogramområden?

   2. Jag har överhuvudtaget inte diskuterat flyttande hit eller dit. Det är du som gör det. Och jag tror du gör det för att du har det ostädat hemma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.