Paraguay next

Premiär. Forsta gången till Paraguay. 4 hela dagar. Om jag nu kommer ivag. Mitt pass ar fortfarande pa utrikesministeriet väntandes pa en namnteckning fran inrikesministeriet. Flyget gar i morgon kvall. Med eller utan mig. Ordergivning finns. Tva flaskor pisco – av typen Quebrada ska kopas in.
Pa plats i Paraguay – idel kanda ansikten fran 15 lander.

Och snapsvisan?

Hallands nation menar att “slavauktionsskamtet” i sjalva verket var en drift med slavhandlaren. Förmannen missade dock det hela for han var pa toaletten. Sa varfor kunde inte nagon fran Hallands Nation som inte var pa toaletten beratta vad det hela egentligen handlade om? Och lagga ut texten pa snapsvisan? Om nu det fanns ett samband mellan det hela.

Sanningen är att det inte ens fanns någon scen, ”auktionen” var en dålig parentes i en paus efter en snapsvisa som jag helt missade under en toapaus på två minuter. Det här måhända smaklösa skämtet från fyra individer har sedan framställts som någon form av officiell underhållning under kvällen.”

Av detta tyder det hela pa att det var nagon sorts organiserat program – for om alla i publiken hade kunnat framtrada for underhallning lite hur som haver sa hade det val blivit kaos.

Och de fyra studenterna? De kan val atminstone anonymt beskriva H U R de egentligen tankte.