Men när föräldraskapet brister?

SvD’s sportchef tycker att det tyngsta ansvaret för att upptäcka om barn i idrottsföreningar är i riskzonen för sexuella övergrepp av sin/sina tränare. Så kan det tyckas, men det är ett för enkelt sätt att fördela ansvaret. Det är inte barnen med föräldrar som aktivt stöttar träningen, som skjutsar och hämtar, som ständigt pratar med tränaren – som är i riskzonen, Det är föräldrar som tycker det är så bra att barnet är på idrottsplatsen istället för driver ute på gatorna. Det är föräldrar som lämnar över vuxenstödsansvaret till tränaren. Det är sådana barn som den pedofile tränaren söker närhet till. Både Sjöberg och Tregaro har ju berättat om familjer som inte fungerade, medan Olsson hade en stabil familj. Det är bristen på den lyssnande föräldern som den utnyttjande tränaren använder sig av.
Så det räcker inte med att lasta över ansvar på föräldern, det är upp till idrottsföreningen att börja fundera – och agera – när en tränare ägnar mer tid åt att umgås med barn istället för vuxna – även utanför träningen. Det är upp till idrottsföreningarna att se till att vuxna inte arbetar ensamma med barn.

Till och med Peru fixar detta!

Sverige framstår som ett u-land vad gäller redovisning av gåvor till de politiska partierna. Det finns en naivitet i Sverige om att detta skulle handla om att skydda valhemligheten – en givare ska få vara anonym för att slippa avslöja vem han/hon röstar på. Men så enkelt är det inte – hur ska man kunna granska vilka gentjänster givaren får i gengäld om man inte kan jämföra politiska beslut som gynnar givare med eventuella bidrag från denne?
Nehej…. Sånt händer väl inte i Sverige? Hur vet vi det om vi inte får granska det hela?

I Peru – mycket mer utvecklat – ska alla kampanjbidrag redovisas öppet. Visst går det då att narras men det går i alla fall att granska ett partis redovisning med givarens redovisning och se om det är samma summor.

Svd kommenterar detta på ledarsidan. En märklig blandning av hyllning först förcden nya öppenheten , sedan en attack på de som krävt öppenhet och sedan knytandes K-G Bergström till en s-kampanj och slutligen burra till det om att fackföreningarna stödjer s fast medlemmarna ine vill det. Alltså fackföreningarnas stöd går att granska, ifrågasätta på medlemsmöten, protestera mot genom att rösta på andra represetanter etc.. Men hemliga bidrag går ju inte ens att granska – än mindre påverka.