Det ar sa klokt sa ingen borde egentligen protestera…

RFSU vill att barn inte ska omskaras. Det ar sa sjalvklart att det egentligen redan borde vara sa. Alla argument for omskarelse faller platt.
Man kan inte tas emot i en religion (eller nat liknande) – jamen lat barnet bli vuxet och sjalv valja religion!
Man hindrar HIV smitta visar studier – ja vuxna ja. Spadbarn sprider inte hiv via samlag!
Hygien – anvand tval och vatten!

Finns det fler argument for omskarelse av barn? Jag tror inte det.

Tack RFSU for att fragan tas upp aterigen. Det sker ju inte sa mycket andringar pa fronten.

Senare kommer ett svar fran en mamma och prost. Hon tror att barn tappar ratten till ett sammanhang om inte de vuxnas ritregler far galla. Men religioner har ju inte startat med ett fardigt paket. Riter har formats efter den tid man levt i – Karen Armstrongs bok Kampen om Gud visar massor av exempel pa det. Sa varfor kan inte religioner forma om sina plagsamma riter till nagot mindre plagsamt och anda omfatta aven religiosa manniskors barn i gemenskapen?

One thought on “Det ar sa klokt sa ingen borde egentligen protestera…

  1. Enl konventionen om mänskliga rättigheter ( inkorp. i svansk lag) är alla stympande ingrepp förbjudna.
    Men när det gäller pojkar och handlar om religion och vidskepelse så är det bara att skära bort – annars gör någon annan det på köksbordet.
    Enl samma konvention får ingen fängslas utan juste rättegång.Utom förstås 20-åriga killar som ända till maj 2010 kunde sättas i fängelse i ett år utan någon som helst dom . Bara den allmänt bedrägliga motiveringen värnplikt.
    Visste ni att undantag från diskrimineringsförbudet bara gällde pojkar.
    Ack huru länge, Catilina!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.