Tas denna forskning emot….

…..av de som vill att sexköp ska vara legalt? Ungdomar som säljer sex- En överväldigande del har erfarenhet av övergrepp. Ungdomar på SIS institutioner – de som har sålt sex gör det för bekräftelse och för droger.
Sexhandel som en transaktion mellan två fria jämställda viljor- det är en myt som sexhandelsfrämjarna hävdar finns. Tar de in resultatet av denna forskning?

Våga vara modiga

Socialdemokrater i slutfasen av nominering av kandidater till partiledarposten. Ett antal män som är utseendemässigt och politiskt rätt lika. Byråkrater. Det är som PP Kucszynsky i presidentvalen i Peru – en duktig tjänsteman men med väldigt få tankar om hur han vill utveckla politik, men väldigt många tankar om hur förvalta politik.
Ska socialdemokraterna ha en ledare som är ett uppsamlingsheat – den som fångar upp partiviljan och kompromissar fram något som passar de flesta? Eller ska de ha en visionär ledare som tar risker, pekar ut vägen och förenar politik och vision?
En Sommestad. En Pagrotsky. Kanske en Palm. Men sen är det tomt. På visionärer.