Vad skulle folkpartiet saga om 25%? Eller Centern?

Per Gudmundsson tror att SAPs tid ar forbi. Fran 45% till 25%. Det vill saga var fjarde svensk (nar siffrrorna varit som mest i botten) skulle rosta pa ett parti vars tid ar forbi. Under tiden skulle var 20 svensk rosta pa centerpartiet – vars tid inte verkar vara forbi? Annu farre skulle rosta pa Kristdemokraterna?

Fragan ar om det inte ar Gudmundssons tid som analytiker som ar forbi?
SAP siffror ligger pa de siffror som flera andra socialdemokratiska partier har i andra europeiska lander. 25-30% kanske ar en normal siffra i ett land dar flera partier finns i parlamentet.

I Peru har den ledande kandidaten 28% i opinionsmatningarna infor presidentvalet.
Ingen pastar att hans tid ar forbi.

Det tar sig…

Pagrotsky. Pa forslag fran 7 distrikt i vast. Och det vore ju bra. Med honom. Efter nagon vecka foljandes honom pa Twitter – sa kan jag konstatera tva saker;
1. intelligent
2. rolig
En sadan behovs som partiledare.

Men sa sager karln nej. Och lamnar over till tva duktiga tjansteman. Men ar det sakert han sager nej? Pa Twitter ar det tomt- fran honom – men spekulationer fran manga andra.

De nordiska grannlandernas export vore battre..

Johan Wennstrom tycker att man borde vara glad for att ideen om svenska friskolor exporteras till Storbritannien. Det landet har knappast nagon brist pa privata skolor – men det nya vore okad statlig subvention for skolorna – for det ar det som skiljer friskolan fran den traditionella privata skolan. Johan Wennstrom vill alltsa se mer statligt stod till privata foretag.

Men vore det inte battre med en export fran Danmark, Norge eller Finland? Friskolor dar vinsten maste ga tillbaka till skolan – inte till aktieutdelning. For det maste val anda vara huvudsyftet med skolan – forhoja kvaliteten?