Vad skulle folkpartiet saga om 25%? Eller Centern?

Per Gudmundsson tror att SAPs tid ar forbi. Fran 45% till 25%. Det vill saga var fjarde svensk (nar siffrrorna varit som mest i botten) skulle rosta pa ett parti vars tid ar forbi. Under tiden skulle var 20 svensk rosta pa centerpartiet – vars tid inte verkar vara forbi? Annu farre skulle rosta pa Kristdemokraterna?

Fragan ar om det inte ar Gudmundssons tid som analytiker som ar forbi?
SAP siffror ligger pa de siffror som flera andra socialdemokratiska partier har i andra europeiska lander. 25-30% kanske ar en normal siffra i ett land dar flera partier finns i parlamentet.

I Peru har den ledande kandidaten 28% i opinionsmatningarna infor presidentvalet.
Ingen pastar att hans tid ar forbi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.