Världens bästa mat…

…säger de. Och frågar sedan. Peru. Arriba Peru. Världsmästare i mat? Och jo. Förvisso. Världsmästare i förrätter. Sedan tar det slut. Tiradito – en marinerad sashimi. Den på tonfisk och med mandarin-soya marinad på restaurant Chala. En ren njutning.
Favoriten – det pocherade ägget med potatis- svart tryffel kräm på restaurant Mayta. Alla ceviches under de 2 år jag har bott här. Så jo, världsmästare på förrätter.
Men sedan blir det stabbigt. Varmrätter. Där räcker inte riktigt uppfinningsrikedomen till. Där blir det överdåd. Rejäla tallrikar. Klumpmat. Mättande mat. Men i klump. Ta bara tacu tacu. Risomelett som en del av en varmrätt. Med fyllning. Som en del av en varmrätt. Övermättnadskänsla. Bara av åsynen.
Så tre förrätter är det perfekta. Hos världsmästarna i förrätter.

Med en ostkupa over huvudet…

… ar det knepigt att uppfatta vad som sags utanfor kupan.
Foretag i Danmark protesterar nu mot den framlingsfientliga politiska debatten i Danmark. Det skadar landets anseende utomlands. Denna kritik kommer att purra upp Danskt Folkeparti annu mer. Har ska ingen komma utanfor ostkupan och gnalla over vad som hander darinne. Fast protesterna kommer inifran kupan – det ar danska foretag som ser sin marknad begransas av den politiska debatt som fors i Danmark.
Nar kommer svenska foretag att rikta sig mot Sverigedemokraterna och be dem sansa sig?

Ett till nysvenskt ord .. “Moralbrottsling”

Per Hagwall ondgor sig i en insandare i Svd over ett forslag fran vansterpartiet och socialdemokraterna om att sexkop utomlands av svenskar ska kunna straffas i Sverige.
Man kan nog bortse fran hans kommentar om man/kvinnor som kopare/saljare:
Dock skall detta tydligen bara gälla för män som köper sex av kvinnor, några andra sexköpare syntes inte till vare sig i artikeln eller i motionen. Att manliga sexsäljare – och kvinnliga sexköpare – är stora och växande grupper stämmer inte i vänsterns världsbild, bäst då att inte låtsas om dem alls.

Nu ar den stora gruppen kopare just man – men vara sig VP eller S skirver ju i sina forslag att en kommande lag skulle bara galla manliga kopare och kvinnliga saljare – sa Hagwall oroar sig nog i onodan. Han har mer ratt i sina funderingar om huruvida en lag skulle kunna fungera eftersom brottet i Sverige inte ar ett brott i det land dar brottet begas. Dar kommer remissinstanserna och Lagradet fa tanka till om detta. Skulle det funka ar det bra. Funkar det inte sa gar det att arbeta internationellt med lobbying for en skarpning av sexhandeln.

Det jag framst reagerar pa i Hagwalls insandare ar ordet “moralbrottsling”.
Moralisk – (Wikipedia) “Termen moralisk används som sammanfattning av de beteenden som överensstämmer med god sed för en enskild människa, grupp eller kollektiv av människor. Det betecknar vidare en uppfattning om känslan av vad som är riktigt ur sedlig synpunkt; förhållandet att handla på ett sedligt riktigt sätt eller förmåga därtill

Att kopa sex skulle alltsa vara ett brott mot god sed (om ordet moral anvands ratt). Den goda seden ar att inte kopa sex. Den som koper sex bryter mot denna moral och ar alltsa en moralbrottsling.

Hagwall: “Vänsterpartiet och Socialdemokraterna är dock villiga att montera ner rättsstatens själva fundament för ett moralbrott utan offer.”

Utan offer. Otaliga studier visar pa sambandet mellan lag sjalvkansla och prostitution. Sambandet mellan sjalvforakt och prostitutiuon. Sambandet mellan tidiga overgrepp och prostitution.
Men for Hagwall finns inga offer. Det finns bara affarsman och kvinnor som koper och saljer tillgang till kroppshaligheter. Precis som om det vore en RUTtjanst.

Sa oversvammar en moderat omvarlden med marknadstankande.

Och så någon dag senare. SvD granskar annonsmarlnaden för hemhjälp och barnvakter. Annonser som är våldigt tydliga i vad för tjänster som erbjuds till salu – leder i 25% av fallen ändå till förfrågningar om sexuella tjänster. Jag ser inte det där som liberalerna pratar om – köp och sälj mellan två vuxna med samtycke – när så många vittnar om att när de vill städa så tror sig köparen kunna köpa sex. Uppenbarligen är köpargruppen så mycket större än säljargruppen – eftersom städpersonal och barnvakter inte får vara i fred. Detta visar på att det är köparna som är det aria problemet, medan sexköpsfrämjarna vill få det till att det är säljarna som det är synd om.

Frisk ihopblandning

Per Gudmundsson undrar om Sverige skulle vaga stalla de krav som Kanada staller pa sin arbetskraftsinvandring…. men rusar sa hastigt ivag med sin fraga sa han marker inte (?) att han blandar kraven pa arbetskraftsinvandrare och medborgarskapssokare i Kanada med flyktingar i Sverige.
Forty ska man jamfora sa ska man jamfora liknande grupper – flyktingar med flyktingar och arbetskraftsinvandrare med arbetskraftsinvandare. Om man kollar villkoren for arbetskraftsinvandring i Sverige sa ar ju forsorjningskraven dar, och att man har arbete ( i alla fall om man kommer fran ett land utanfor EU).

Putsning av Sverigedemokraternas fasad

Forskare visar att stodet for Sverigedemokraterna okar om andra partier forsoker plocka at sig av de fragor som SD driver. Detta verkar vara stick i stav mot resten av Europa.
Jag tror detta gar att forklara med att Sverige i motsats till flera andra europeiska lander inte har haft etablerade rasistpartier. I andra lander har det under aratal funnits ett nagot storre rasistalternativ att rosta pa. Sverige hade nagra pajasar i Ny Demokrati ett kort tag, men det var ett allmant missnojes- och nojesparti. SDs rotter i BSS och tidiga ar med nara band till nynazister har gjort att folk kan sympatisera med dem men aktar sig for dem pa grund av partiets ursprung. Nar sedan andra partier – framst Folkpartiet – tassar runt och plockar at sig bitar av SDs flyktingpolitik, sa blir fasaden for SD putsad – mindre farlig och vips ar folk dar och skams inte lika mycket for att rosta pa dem.
Sa ska man lyda forskningen – sa borde de andra partierna ignorera SDs politik an mer – och sluta inbilla sig att de kan plocka at sig lite roster genom detta. Se bara pa Folkpartiet… de gar ju inte precis framat…

Och genom att ignorera SD … no problems – de har fullt upp med att halla reda pa sina medlemmar… Petsall.. och nu detta. Och sa omger sig Jimmy med sa manga ja-sagare – visar sig tydligt i den chatt som DN arrangerade for nagon dag sedan, dar Jimmy sjalv valde vilka fragor han vill svara pa… – att avstandet till verkligheten kommer att bli laaangt valdigt snabbt.