Frisk ihopblandning

Per Gudmundsson undrar om Sverige skulle vaga stalla de krav som Kanada staller pa sin arbetskraftsinvandring…. men rusar sa hastigt ivag med sin fraga sa han marker inte (?) att han blandar kraven pa arbetskraftsinvandrare och medborgarskapssokare i Kanada med flyktingar i Sverige.
Forty ska man jamfora sa ska man jamfora liknande grupper – flyktingar med flyktingar och arbetskraftsinvandrare med arbetskraftsinvandare. Om man kollar villkoren for arbetskraftsinvandring i Sverige sa ar ju forsorjningskraven dar, och att man har arbete ( i alla fall om man kommer fran ett land utanfor EU).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.