Det ar sa klokt sa ingen borde egentligen protestera…

RFSU vill att barn inte ska omskaras. Det ar sa sjalvklart att det egentligen redan borde vara sa. Alla argument for omskarelse faller platt.
Man kan inte tas emot i en religion (eller nat liknande) – jamen lat barnet bli vuxet och sjalv valja religion!
Man hindrar HIV smitta visar studier – ja vuxna ja. Spadbarn sprider inte hiv via samlag!
Hygien – anvand tval och vatten!

Finns det fler argument for omskarelse av barn? Jag tror inte det.

Tack RFSU for att fragan tas upp aterigen. Det sker ju inte sa mycket andringar pa fronten.

Senare kommer ett svar fran en mamma och prost. Hon tror att barn tappar ratten till ett sammanhang om inte de vuxnas ritregler far galla. Men religioner har ju inte startat med ett fardigt paket. Riter har formats efter den tid man levt i – Karen Armstrongs bok Kampen om Gud visar massor av exempel pa det. Sa varfor kan inte religioner forma om sina plagsamma riter till nagot mindre plagsamt och anda omfatta aven religiosa manniskors barn i gemenskapen?

Det klirrar val inte mindre i kassen for att Vin& Sprit privatiserades?

Maria Larsson ondgor sig over Juholts spritskamt.

“Med sitt varma tal om statlig spritproduktion punkterade Juholt själv sitt mål om att bekämpa barnfattigdomen. För här visade han, att en vinstdrivande stat är viktigare än vad den får sina kronor från. Men staten ska inte tjäna pengar på att tillverka sprit. Här går också den tydliga skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Staten kan göra mycket men den är inte och ska inte vara allt.”
Sa varfor drev Alliansregeringen igenom en forslajning av Vin&Sprit – foretaget borde ju ha skankts bort gratis – om nu det ar fel med vinster genom spritforsaljning. Nagon kosekvens far det val vara.

En annan sak dar Maria Larsson trilskas lite ar;

“När det kommer till människor i ekonomisk utsatthet visar Juholt också på ett stort engagemang. Det är bra och även det välkomnar jag. Ser vi på den senaste statistiken hade vi år 2007 det lägsta antalet barn som levde i hushåll med ekonomiskt bistånd på decennier. Även år 2008, under den djupaste ekonomiska kris som vi skådat sedan 1930-talet, var antalet hushåll med försörjningsstöd bara hälften av vad det var 1996. Men varje barn som behöver leva i fattigdom är ett för mycket. “

Sa kan statistik skildras. Man valjer ut tva passande ar och sa visar man hur fint allt ser ut.
Radda Barnen;“Årets rapport visar att barnfattigdomen år 2007 nådde den lägsta nivån sedan mätningarnas start år
1991. Under år 2007 levde 10,9 procent av alla barn i Sverige (210 000 barn) i ekonomisk fattigdom1.
Under år 2008 bröts dock trenden. Barnfattigdomen ökade då till 11,5 procent – med 0,6 procentenheter,
vilket motsvarar 10 000 barn. Detta sammanfaller i tiden med den första fasen i konjunkturnedgången
i slutet av 2000-talet, som inleddes under hösten 2008.”

Det hade ju varit lampligt att saga att fattigdomen okade fran 2007 – 2008….