När skygglapparna täpper sikt och hörsel

Jan Björklund vill återupprätta lärarens auktoritet i klassrummet. Tillbaka till katedern. Ordning och reda. Minska ner självstudierna. Lyssna och lär istället för undersök och lär.
Allt låter bra men är en papperstiger. Ökade självstudier är ett resultat framför allt av minskad lärartäthet. En lärare med alltfler elever leder till fler grupparbeten och självstudier. Så skulle Björklund verkligen vilja göra något vettigt inom skolpolitiken – istället för att mata ut klyschor – så skulle han satsa mer budgetpengar till kommunerna för ökad lärartäthet.

Samtycke i balans?

Paulina Neuding vill inte se skarpningar i sexkopslagen. Varfor ska vuxna manniskor som samtycker till att betala respektive ta betalt for sex inte fa gora det? Beatrice Ask vill se skarpningar i straffen for de sexkop dar fornedrande inslag ingar. Det vill inte Neuding.
For nagon vecka sedan kom en rapport fran SiS om ungdomar pa institution och deras erfarenhet av att salja sex – for att klara sig ekonomiskt, for att fa nagon bekraftelse. Detta handlar inte om Lilja4ever fall – det handlar om ungdomar i behov av annan omsorg an sexkopares “omsorg”.
Jag far inte ihop bilden av “vuxna med samtycke” som nagon sorts balanstransaktion nar ena studien efter den andra visar hur de som saljer sex har i hogre grad ett trasigt liv. I stallet lutar man sig mot enskilda happy hookers och later dem prata for alla sexsaljare.
.. och i sin argumentation gor man en “Neuding”…
“(I princip kan ersättning även räknas i en middag, några drinkar och en taxiresa.)
I princip ja. Men inte i praktiken

Om jag blundar – blir jag osynlig

I går ojade sig Jimmie över att satsningar görs på områden med många arbetslösa och få arbetsplatser. Idag svarar en forskare med material som hugger av Jimmies försök till argument.
Invandrare är i mindre omfattning arbetslösa om det finns fler arbetstillfällen där de bor. Sänkta avgifter för arbetsgivare i dessa områden är en metod att öka antalet arbetsplatser i det området.
En ganska enkel logik. Jimmie får det till att bli en diskriminering av svenskar. Andra skulle kalla det för arbetsmarknadspolitik. Jimmies lösning är att de som är arbetslösa och finns i de bostadsområdena borde inte finnas där om de är av utländsk härkomst. Liksom en “om jag blundar så blir jag osynlig” – politik.
Lurar nog en del.
En stund.