Om jag blundar – blir jag osynlig

I går ojade sig Jimmie över att satsningar görs på områden med många arbetslösa och få arbetsplatser. Idag svarar en forskare med material som hugger av Jimmies försök till argument.
Invandrare är i mindre omfattning arbetslösa om det finns fler arbetstillfällen där de bor. Sänkta avgifter för arbetsgivare i dessa områden är en metod att öka antalet arbetsplatser i det området.
En ganska enkel logik. Jimmie får det till att bli en diskriminering av svenskar. Andra skulle kalla det för arbetsmarknadspolitik. Jimmies lösning är att de som är arbetslösa och finns i de bostadsområdena borde inte finnas där om de är av utländsk härkomst. Liksom en “om jag blundar så blir jag osynlig” – politik.
Lurar nog en del.
En stund.

4 thoughts on “Om jag blundar – blir jag osynlig

  1. Förslaget har sågats av nästan alla ekonomer, exempelvis här:
    http://www.utredarna.nu/rogermortvik/2011/03/10/nystartszoner-med-lagre-skatter-en-dalig-ide/
    Vi är det enda landet i världen som bedriver en invandringspolitik som så ensidigt fokuserar på fattiga invandrare. Helt obegripligt. Det finns ingen anledning att vi ska ta emot invandrare som har sämre förutsättningar än infödda svenskar. Med en ansvarsfull politik liknande den i resten av den utvecklade världen skulle vi slippa diskutera desperata förslag som nystartsområden som ändå inte spelar någon roll för den totala problembilden.

  2. Ja, vi ska göra oss av med fattiga svenskar i den bemärkelsen att vi ska omfördela resurser till de sämst ställda i landet. En förutsättning för att detta ska lyckas är dock en ansvarsfull invandringspolitik. Detta innebär att ha en bra balans mellan flyktingar, anhöriginvandrare och arbetskraftsinvandrare så att samhället inte skadas på lång sikt. Den nuvarande politiken innebär segregation, utanförskap, kriminalitet och bristande solidaritet och gemenskap. I förlängningen leder detta till bristande betalningsvilja till våra gemensamma välfärdssystem, något som bara ultraliberaler kan vara glada över.

    • Kan du vara mer konkret? Vad kostar invandringen enligt dig? O om den kostnaden fördelas – vad ger det då för utdelning för de fattigaste? För vad du skriver nu är floskler typ debutanttal i kommunfullmäktige…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.