Har Bruunis skrivit insändaren åt Jimmie?

Jimmie Åkesson ondgör sig över förslaget till s k nystartszoner i invandrartäta områden. Han lyckas få in att det skulle diskriminera svenskar om man sänkte arbetsgivaravgifter i områden med hög arbetslöshet, han lyckas klämma ur sig att inga insatser minskar invandrares utanförskap om inte invandringen stoppas. Så detta skulle enligt Åkesson betyda att inga riktade insatser för olika grupper får göras (i alla fall inte för invandrare). Det skulle ovisa innebära enligt Åkesson att all integrationspolitik kan läggas ner, för inget skulle ju fungera…detta borde då innesluta även SDs egna förslag…

Det är så märkliga slutsatser, så slarvigt skrivet – och Åkesson brukar ju försöka åtminstone formulera sig lite smartare – så jag undrar om det är pressekreteraren Bruunis som varit i farten?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.