Det klirrar val inte mindre i kassen for att Vin& Sprit privatiserades?

Maria Larsson ondgor sig over Juholts spritskamt.

“Med sitt varma tal om statlig spritproduktion punkterade Juholt själv sitt mål om att bekämpa barnfattigdomen. För här visade han, att en vinstdrivande stat är viktigare än vad den får sina kronor från. Men staten ska inte tjäna pengar på att tillverka sprit. Här går också den tydliga skiljelinjen mellan Socialdemokraterna och Kristdemokraterna. Staten kan göra mycket men den är inte och ska inte vara allt.”
Sa varfor drev Alliansregeringen igenom en forslajning av Vin&Sprit – foretaget borde ju ha skankts bort gratis – om nu det ar fel med vinster genom spritforsaljning. Nagon kosekvens far det val vara.

En annan sak dar Maria Larsson trilskas lite ar;

“När det kommer till människor i ekonomisk utsatthet visar Juholt också på ett stort engagemang. Det är bra och även det välkomnar jag. Ser vi på den senaste statistiken hade vi år 2007 det lägsta antalet barn som levde i hushåll med ekonomiskt bistånd på decennier. Även år 2008, under den djupaste ekonomiska kris som vi skådat sedan 1930-talet, var antalet hushåll med försörjningsstöd bara hälften av vad det var 1996. Men varje barn som behöver leva i fattigdom är ett för mycket. “

Sa kan statistik skildras. Man valjer ut tva passande ar och sa visar man hur fint allt ser ut.
Radda Barnen;“Årets rapport visar att barnfattigdomen år 2007 nådde den lägsta nivån sedan mätningarnas start år
1991. Under år 2007 levde 10,9 procent av alla barn i Sverige (210 000 barn) i ekonomisk fattigdom1.
Under år 2008 bröts dock trenden. Barnfattigdomen ökade då till 11,5 procent – med 0,6 procentenheter,
vilket motsvarar 10 000 barn. Detta sammanfaller i tiden med den första fasen i konjunkturnedgången
i slutet av 2000-talet, som inleddes under hösten 2008.”

Det hade ju varit lampligt att saga att fattigdomen okade fran 2007 – 2008….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.