Med en ostkupa over huvudet…

… ar det knepigt att uppfatta vad som sags utanfor kupan.
Foretag i Danmark protesterar nu mot den framlingsfientliga politiska debatten i Danmark. Det skadar landets anseende utomlands. Denna kritik kommer att purra upp Danskt Folkeparti annu mer. Har ska ingen komma utanfor ostkupan och gnalla over vad som hander darinne. Fast protesterna kommer inifran kupan – det ar danska foretag som ser sin marknad begransas av den politiska debatt som fors i Danmark.
Nar kommer svenska foretag att rikta sig mot Sverigedemokraterna och be dem sansa sig?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.