De nordiska grannlandernas export vore battre..

Johan Wennstrom tycker att man borde vara glad for att ideen om svenska friskolor exporteras till Storbritannien. Det landet har knappast nagon brist pa privata skolor – men det nya vore okad statlig subvention for skolorna – for det ar det som skiljer friskolan fran den traditionella privata skolan. Johan Wennstrom vill alltsa se mer statligt stod till privata foretag.

Men vore det inte battre med en export fran Danmark, Norge eller Finland? Friskolor dar vinsten maste ga tillbaka till skolan – inte till aktieutdelning. For det maste val anda vara huvudsyftet med skolan – forhoja kvaliteten?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.