Våga vara modiga

Socialdemokrater i slutfasen av nominering av kandidater till partiledarposten. Ett antal män som är utseendemässigt och politiskt rätt lika. Byråkrater. Det är som PP Kucszynsky i presidentvalen i Peru – en duktig tjänsteman men med väldigt få tankar om hur han vill utveckla politik, men väldigt många tankar om hur förvalta politik.
Ska socialdemokraterna ha en ledare som är ett uppsamlingsheat – den som fångar upp partiviljan och kompromissar fram något som passar de flesta? Eller ska de ha en visionär ledare som tar risker, pekar ut vägen och förenar politik och vision?
En Sommestad. En Pagrotsky. Kanske en Palm. Men sen är det tomt. På visionärer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.