Jimmy trasslar in sig i statistiken.. igen

Jimmie Akesson har bett riksdagens utredningstjanst ge honom statisk over verkstallighet av utvisningar. Uppdraget har slutforts. Jimmy har tolkat statistiken. Och aterigen ( liksom i FNs statistik om valdtakter) snurrat till det ….

“Sedan 2006 har migrationsverket tvingats överlämna 40 209 ärenden till polisen för verkställande. Av dessa har endast 11 831 verkställts. Det betyder att polisen misslyckas i över 70 procent av fallen. Sett till de senaste tio åren är siffran 75 procent. Det handlar totalt om nästan 60 000 personer som fått avslag på sina ansökningar men som ändå inte lämnat landet. Sammanfattningsvis kan man säga att det är ungefär varannan av dem som fått avslag på sina ansökningar som fortsätter att vistas i Sverige illegalt. Detta är naturligtvis djupt oroande och skadar allvarligt trovärdigheten för svensk asylpolitik. “

Jimmy missar totalt att folk kan faktiskt lamna Sverige utan att polisen fraktar ut dem. Man kan ta sig till ett tredje land. Om detta har han ingen aning – men spekulerar i alla fall som om det fanns bara tva alternativ – Sverige eller hemlandet. Alla som nagon gang satt sig in i asylsokandes liv – vet att vandringen kan fortsatta – fran land till land, att man soker mojlighet nagon annanstans om ett land avvisar en.

Formodligen vet han detta, men valjer att forsoka blasa i folk att landet kryllar av gomda brottslingar, for i Jimmys varld ar det ett brott att inte vilja bli aterford till det land man har flytt ifran. I alla fall om man har kommit till Sverige.

Och slutligen…. belona dom som stannar kvar illegalt, ar Jimmys tolkning av mojligheten att ga i skola och fa akutvard. Humanismen har inte plats i Jimmys varld. Ett barn ska goras ansvarigt for sina foraldrars val…

Samtidigt kommer ett nytt forslag att presenteras som gor det mojligt for flyktingar – som beviljats uppehallstillstand att provflytta till ett annat land utan att forlora arbetstillstandet.
Ett forslag som kommer att prova Sverigedemokraterna- verkligen. De pratar om integration och nu kommer ett forslag som gor det lattare att anpassa sig genom att flytta dit dar jobb finns och anda ha en grundtrygghet kvar med mojlighet att atervanda om det inte fungerar. Integration sker bast nar man ar trygg och har en bas – sa nu kommer SD att fa bekanna farg…

Ps dagen efter vaknar minister Billström och bekräftar att Jimmy har fel.

Och sa till slut sa gar det att hitta IMCPD rapporten som Jimmy skriver om – men som han inte lankar till. Och nu forstar jag varfor. Jimmy anger att rapporten sager att 80 000 haller sig gomda i Sverige. Vad sager rapporten – i tabell 5 – jo att siffran for Sverige ar mellan 15 000 – 80 000. Jimmy valjer den hogsta siffran och latsas (?) som att den lagre inte finns. An varre – nagra sidor upp i rapporten – sidan 45 – sa finns ett material som Jimmy totalt missat (?) eller inte vill att folk ska se;

In examining regularisation policy across the EU (27), one of the first questions that springs to mind
is whether or not there is any correlation with a Member State’s propensity to regularise and the
extent of its irregularly resident third country national population. Using all available datasources,
with particular emphasis on quantitative data, Table 5 (overleaf) provides estimations of the extent of
irregular migrant stocks (as a proportion of total population). Even when allowing for the difficulty of
making such evaluations, it does seem that certain Member States are more affected by illegal stocks
than others. From Table 5, we can say that two countries have had extremely high illegal migrant
stocks – Greece and Cyprus. Another eight countries (Spain, Italy, Portugal, Belgium, Hungary, the
UK, Germany, the Czech Rep.) have high stocks; six countries are evaluated as having medium-level
stocks (the Netherlands, Luxembourg, Estonia, France, Austria and Sweden).”

Alltsa – Jimmy varnar for de “stora skarorna illegala flyktingar”. Det varnas for “massinvandring” och det sags att Sverige ar varst daran… och vad sager den rapport som Jimmy sjalv borde ha last – eftersom han refererar till den?
Sverige ar inte varst daran – dar ligger Grekland och Cypern.
Sverige kommer inte ens i nasta grupp – dar finns Spanien, Italien, Portugal, Belgien, Ungern, Storbritannien, Tyskland och Tjeckien.
Darefter kommer Sverige.

132 thoughts on “Jimmy trasslar in sig i statistiken.. igen

 1. “Jimmy missar totalt att folk kan faktiskt lamna Sverige utan att polisen fraktar ut dem”

  Eftersom ärendena överlämnats till polis så rör det sig om människor som EJ av frivillig basis lämnat landet.

  Lämna politiken åt de som förstår sig på den, t ex Jimmie Åkesson.

   • Likväl ett misslyckande från Polisens sida. Lämna som sagt politiken till de som förstår.

   • ja forvisso, men Jimmy har ingen aning om folk ar kvar i landet eller inte- han gissar.

    och din och F’s tanke om att lamna politiken till “de som forstar” – ar ju ratt elitistiskt tankt. Menar du att man ska fa nan sorts politikerkorkort innan man far uttala sig?

   • Varför skulle någon åka frivilligt när dom har allt dom behöver i Sverige med bostad, pengar, gratis vård, tandvård etc? Folk är ju inte idioter.

   • Jösses nu har du ju fått allt totalt om bakfoten. Diskussionen handlar om de asylsökande som fått avvisningsbeslut. Kolla upp på migrationsverkets hemsida om vad som gäller för de som ska avvisas.

  • Jag instämmer – skribenten här uppe läste på tok för fort… Det står klart och tydligt att Jimmie skrev att det gällde de ärenden som överlämnats till polisen.

   “Sedan 2006 har migrationsverket tvingats överlämna 40 209 ärenden till polisen för verkställande. Av dessa har endast 11 831 verkställts.”

   På tal om humanitet – att dränera ett land på alla deras läkare, raketforskare och övriga intelektuella för att sätta dem i arbetslöshet eller i s.k. “skit jobb” är tydligen humant. Hur skall då dessa länder ha en chans att kunna resa sig och få en demokrati? Nä, humant är att låta folk bo där de är födda och låta dem bidra till sitt eget lands välstånd.

  • RUT visar hur manga som har fatt avvisningsbeslut overlamnade for handrackning till polisen och hur manga handrackningar polisen har gjort for att verkstalla avvisning. Men RUT visar inte vad som hande med dem som polisen inte avvisade.
   Jimmys antagande att de ar kvar i Sverige ar en gissning. Han kan omojligt veta- Vore han arlig sa skulle han saga att det finns dem som tagit sig vidare pa egen hand till ett land som inte ar hemlandet, men han namner inte ens detta. Varfor? For att fa folk att tro att det ar fler som gommer sig i Sverige an vad sanningen ar?

   • Hur har du tänkt dig att de ska kunna ta sig ut? De är “papperslösa” till mkt stor del. Vem tar emot dem? Norge? Danmark? Finland?
    Tror du de kan ta nästa plan till Kanada?
    Har de ekonomiska resurser att bli utsmugglade?
    Inse att de allra flesta befinner sig illegalt i Sverige fortfarande – med rättigheter till vård, mediciner som överträffar våra pensionärers!
    Allt i akt och mening att “humanitära” skäl (barnens femåriga skolgång) ska ge en chans att få stanna.

   • just en del av det som SD har kritiserat ar att asylsokande inte har handlingar nar de kommer till sverige.
    sa … varfor ha handlingar for att ta sig ur sverige?
    har du aldrig hort talas om mellanhander – en del kallar dem flyktingsmugglare. har du aldrig hort talas om forfalskade handlingar?

   • “immy skriver att de som inte utvisats ar kvar i sverige. hur vet han det?”

    Hur vet du att de inte är det?

   • ..forts .. och for att jag ser att JImmy i det han skriver inte tar upp att folk faktiskt kan gomma sig i andra lander ocksa – eller fa asyl i andra lander .. en kjlar miss. medvetet eller omedvetet av honom?

   • Hur vet du att de INTE är kvar. Du sitter ju för h-e i samma båt som Jimmie Å. Snackar om ngt du inte har koll på!

   • Inte alls. Jag skriver att det finns de som håller sig gömda och de som lämnar landet. Jimmy skriver bara att det finns folk som håller sig gömda i sverige. Jag utgår från att du förstår skillnaden.

   • “for att jag kanner till folk som har flyttat till tredje land efter det att det fatt avslag och varit eftersokta av polis.”

    Du “känner till”? Du har alltså ingen statistik på hur många som lämnar Sverige? Hur vet du då vad som är en rätt eller felaktig siffra på antalet personer som inte lämnat Sverige?

   • men herre jistanes .. inte ens Jimmy vet hur manga som finns gomda i landet – men det viktiga ar att han utelamnar totalt de som tar sig vidare till andra lander. varfor?

   • Så Jimmie har ingen koll säger du, men hur kan du vara så säker på att inte alla stannar då? sen om vi talar flyktingar så är det väl ändå inte dom Jimmie inte vill ha hit eller? skillnad på invandrare och flykting eller har jag fel???? flykting är man om man flyr från ett land för att man är förtryckt eller av andra ohumana orsaker, invandrare är man om man frivilligt i landet, och i det flesta fallen så är dom enbart ute efter pengar,bidrag etc etc känner väldigt många invandrare och dom har berättat en hel del om varför dom uppehåller sig i sverige mm mm. snälla skilj flyktig och invandrarfrågorna åt är du snäll. tyvärr så tar vi in alldeles för få flyktingar jämnfört med invandrare. flyktingar ca 5% och resten invandrare. synd att vi inte hjälper dem som verkligen behöver hjälp eller???

   • Varför undviker Jimmy helt i sin insändare att ta upp att folk också lämnar Sverige när de är efterlysta?
    Och alltså… Jimmy klagar över en överenskommelse som alliansen och mp kom överens om – en överenskommelse som bl à handlar om det som Jimmy klagar över – rätten till skola och sjukvård för de asylsökande som håller sig gömda efter avvisningsbeslut. Alltså inte om arbetskraftsinvandrare som håller sig gömda.
    Din statistik stämmer för övrigt inte. Du har nog nytta av att kolla in migrationsverkets hemsida om definitioner och statistik

 2. Så det väsentliga är hur många som har lämnat Sverige i smyg? Det är ju liksom inte det som är kärnan i kritiken. Det väsentliga är att de som bryter mot lagen belönas.
  Om en förälder väljer att leva som illegal invandrare så är det föräldern som ska ställas till ansvar för det, inte Sverige.

  På vilket sätt har Åkesson misstolkat våldtäktsstatistiken? Är det ändringen i vad som omfattas av brottsrubriceringen “våldtäkt”?

  • nej, det vasentliga ar att Jimmy undviker att ta upp att folk kan ta sig vidare till tredje land. varfor undviker han det? for att skramma upp?

   svarade i inlagget nyss om Jimmy o valdtaktsstatistiken.

   • “men herre jistanes .. inte ens Jimmy vet hur manga som finns gomda i landet – men det viktiga ar att han utelamnar totalt de som tar sig vidare till andra lander. varfor?”

    Och du kan fortfarande inte presentera några siffror på hur många som tar sig vidare till andra länder, men du menar ändå att de är så många att de skulle göra uppskrämda människor mindre uppskrämda. Vad grundar du då detta på?

   • Att när man presenterar tankar om flykting- och asylfrågor så ska man inte luras. Sd har krävt att fakta ska redovisas. Varför redovisar inte Jimmy all fakta? Varför undviker han totalt att prata om asylsökande som får avslag och som själva lämnar landet o ar sig till ett tredje land? Förnekar du att detta sker?

 3. Våldtäktsbegreppet må ha omdefinierats, men om vi ser till kategorin sexualbrott så blir det lättare att följa trenden utan bias.
  Sen 1975 har antalet sexualbrott ökat från 2737 till 17355 år 2010. En ökning med 534 %.

  • men det var ju inte det det handlade om, utan Jimmys tolkning av FN s statistik dar han jamforde olika lander – fast definitionen av valdtakt ar olika lander emellan.

   • Så om en person tar ut en delmängd kring vilken det kan råda tveksamhet om vad den definierar så kan vi strunta i fakta? Han har ju rätt i sak! Brottsstatistiken när det gäller sexual- och våldsbrott ser förfärande ut för Sverige.

   • nu tog ju inte Jimmy ut nan delmangd.. han gastade ut i valrorelsen att Sverige hade en av varldens hogsta valdtaktssiffror – och struntade totalt i de fotnotter som FN lade ut i tabellerna han refererade till. ex vis sa om en person blir valdtagen flera ganger av en annan person sa finns det lander dar detta kallas 1 valdtakt – medan i sverige are det antalet valdtakter utforda av personen som bokfors som valdtakt.

   • Toppen! Det är så en vals ska dras. Våldtäktsstatistiken är en delmängd av sexualbrottsstatistiken. Och mig veterligen så var nog det som 2010 bedömds som ett sexualbrott även ett sexualbrott 1975.
    Problemet finns där, och det försvinenr inte genom att man talar runt det.

   • men herre jistanes .. det var ju i jamforelse med andra landers statistik som SD fick det till att Sverige lag i varldstopp. du harvar pa om den svenska statistiken i jamforelse mellan aren – det ar ju inte samma sak.

   • Jag vet att det var en jämförelse med andra länder, men det Åkesson tar upp är ju ett reellt problem oavsett hur man jämför. Det är ju faktiskt ännu mer beklämmande om vi jämför med statistik för Sverige för 35 år sen.

   • men nu fortsatter du harva pa i samma spar. koppla av autopiloten;-) alla valdtakter ar reella problem – men det ar hans fipplande med statistiken ocksa.

   • My fault, självklart är det viktigare att hålla sig till tråden än att utveckla den.
    Jag s****r uppriktigt sagt i om Åkesson gjorde rätt eller fel när han hänvisade till den jämförande våldtäktsstatistiken. För mig är det som händer i verkligheten viktigare – en ökning av våldsbrotten med 315% på 35 år, fast befolkningen bara ökat med 15%.
    Ingen tycks villig att analysera varför.
    Kalla mig gärna rättshaverist, men jag vill ha ett svar.

   • fran vem vill du ha svar? du staller fragor i min blogg som jag inte har tagit upp- jag struntar val vad du kallar dig sjalv for, men valdsbrotten har inte okat 315% pa 35 ar.

   • ” Varför redovisar inte Jimmy all fakta? Varför undviker han totalt att prata om asylsökande som får avslag och som själva lämnar landet o ar sig till ett tredje land? Förnekar du att detta sker?”

    Så det finns fakta om hur många som fått avslag som tar sig vidare till andra länder? Fakta som du alltså vill att Jimmie ska redovisa. Var är då denna fakta?
    Förklara för mig hur jag ska kunna antingen bekräfta eller förneka något utan den fakta som du vill att Jimmie ska redovisa och som du ännu inte har presenterat.

   • Återigen. Jimmy låtsas som om alla som inte fraktas ut av polisen – stannar kvar gömda i sverige,
    Det är att blunda för att folk faktiskt kan ta sig till ett tredje land.

  • Men du, dels har begreppet omdefinierats, dels har många övergrepp som tidigare ingick i mörkertalet nu synliggjorts. Före 1975 (för att nu ta ett årtal) anmäldes en försvinnande liten del av övergreppen, därför att offret regelmässigt misstänkliggjordes.

   • Sexualbrott har inte omdefinierats. Det som förr sågs som t.ex. sexuellt ofredande ses nu som våldtäkt, men i båda fallen hamnade det under rubriken sexbrott. Inte sant?
    Sen undrar jag vad du har för grund att hävda att anmälningsbenägenheten skulle ha ökat så enormt, och tydligen bara i Sverige. I Norge och Danmark kniper de tydligen käft.

   • Svar till Anna Carlbro, 30/3, 8:15
    Saxar ur Brå (via din länk ovan)

    “Våldtäkt inkl. grov (se även sexualbrott)
    Med våldtäkt avses brott mot BrB 6 kap, 1 §. De allra grövsta våldtäktsbrotten och de brott som begåtts av en för offret obekant person är antagligen bättre representerade i förhållande till det faktiska antalet brott. Mörkertalet för våldtäktsbrott, i synnerhet de som begås i det privata och riktas mot en person som gärningsmannen är bekant med, är antagligen mycket stort.
    År , 2000
    BRÅ har gjort stora omläggningar av sitt statistiksystem som har lett till både tillfälliga och permanenta förändringar i brottsstatistiken. I viss mån påverkar detta statistiken för år 1999. Den största förändringen är att BRÅ från och med slutet av år 1999 direkt inhämtar uppgifter från polisens och åklagarnas ärendesystem.
    År , 1999
    BRÅ har gjort stora omläggningar av sitt statistiksystem som har lett till både tillfälliga och permanenta förändringar i brottsstatistiken. I viss mån påverkar detta statistiken för år 1999. Den största förändringen är att BRÅ från och med slutet av år 1999 direkt inhämtar uppgifter från polisens och åklagarnas ärendesystem.
    År , 1975
    Nya regler för kodning och antalsräkning av brott infördes samtidigt som ADB-systemet för statistiken förändrades i grunden. Det är inte klarlagt i vad mån dessa omläggningar påverkat jämförbarheten eller tillförlitligheten i statistiken. ”

    Hm, verkar som om man inte kan utläsa så stenhårda fakta ur materialet trots allt.

    Vad gäller att anmälningsbenägenheten skulle skilja sig åt i Danmark resp Norge vill jag inte uttala mig om, jag har inte gjort en sociologisk undersökning i de länderna gällande detta.

    Eller försöker du insinuera något om våra grannländer?

   • Jag försöker inte insinuera nåt alls. Men det har inte skett en motsvarande ökning i de övriga nordiska länderna.
    Självklart innebär förändringar av hur material samlas in att statistisken kan bli svår att jämföra, men här handlar det om ökningar på flera hundra procent. (534% för sexbrott)
    Då är det ju märkligt om Brå bara kommer med förklaringar i stil med “Det beror nog på, men vi vet inte…”
    Är det inte Brås uppgift att göra den typen av analyser?

   • Anna – nu har jag kollat pa statistiken – och om du gar in i brotten mer i detalj sa ser du att det har tillkommit brott – som inte var brott 1975 – ex vis forbud mot sexkop, barnaga – sa dar har du en del av forklaringen. En annan ar att befolkningen har okat ( vilket du ocksa har papekat). Andra forklaringar ar okad anmalningar av brott inom hemmet – ex vis kvinnomisshandel (du minns val alla kampanjer kvinnojourer har gjort for att lyfta medvetandegorandet om detta brott) och att det finns aven brott som faller under allmant atal – d v s det kravs inte att offret anmaler – det racker med att polisen far vetskap om brottet for att brottet utreds. Det finns ocksa en skarpning av anmalningsplikten for de som arbetar med barn i och med ny socialtjanstlag med tillhorande tvangslagstiftningar i borjan av 80-talet. Kommer jag pa fler skal sa skriver jag upp dem.
    Jag vet inte vad du har for tro om orsaken till okning – men eftersom du skriver om det i en trad om gomfa asylsokande – sa antar jag att du ser en koppling mellan gomda asylsokande och brott? stammer det? eller vad har du for teori?

   • Sexbrotten har ökat 534%, så barnagan spelar ingen roll just där. Och sexköpslagen tycks ju inte tillämpas så ofta.
    Du frågar om jag ser ett samband mellan gömda och brott. Nej, inte direkt, men jag ser ett samband mellan ett land där det sociala kittet alltmer löses upp och ökad brottslighet. En välfärdsstat bygger på identifikation och en känsla av samhörighet, och respekt för landets lagar. En respekt som vittrar sönder om politikerna uppmuntrar människor att bryta mot lagen. De måste ändra på utlänningslagen, annars legitimerar de brott.

   • men nu blandar du friskt mellan sexbrott och valdsbrott. kan du halla dig till en rubrik av brott sa blir det lattare att diskutera. din fraga till mig gallde om valdsbrott – vilket jag svarar pa – sa byt inte brottsrubrik under diskussionen tack.
    har du nagon asikt om de andra skalen for okning av anmalda brott som jag tar upp?
    det ar inte ett valdsbrott – inte heller ett sexbrott – att uppehalla sig illegalt i ett land. jag tror inte folk kommer att i okad omfattning ga runt o slar ner andra bara for att olk uppehaller sig illegalt i ett land. den kopplingen kanns mig valdsigt frammande.

   • Jag har hänvisat både till våldsbrottsligheten +315% och sexbrotten +534% i mina inlägg. Allt det du tar upp har säkert bidragit till ökningen, men vore det inte på sin plats att Brå gjorde en grundligare undersökning?
    Från Affes statistikblogg http://affes.wordpress.com/category/kriminalstatistik-sverige/ hämtar jag det här citatet: ”I en sjukhusstudie från 1988 i Stockholm uppgav 61 procent att de hade polisanmält misshandel. Några år senare sjönk den andelen till 55 procent. I dag (2008) är situationen helt omvänd. Av dem som kommit till Södersjukhuset uppger 61 procent att de inte tänker polisanmäla misshandeln, 30 procent vill anmäla det inträffade och 10 procent vet inte.”
    Så jag tror att det jag hänvisar till ovan, som innebär att det sociala kontraktet har sagts upp, är en viktig orsak, men jag vet inte och det tycks inte som om de instanser som borde kunna ge oss svaret är intresserade av att göra det.

   • Nu hänger jag inte med. Allmänt åtal? Sjukhuset gör ingen anmälan, och tyvärr så är inte polisen synsk. Om du inte ligger kvar på marken så blir det nog du själv som måste anmäla misshandeln.

   • det finns rutiner pa sjukhus om hur handskas med misshandelsoffer och motivera dem att anmala.
    om man kommer till sjukhus via ambulans – polis – sa behover polisen inte vara synsk.

   • Ja, jag skrev ju det. Kan man ta sig till sjukhuset för egen maskin så är det inte givet att polisen får veta nåt. Jag har läst (minns inte var) att många ungdomar som blir rånade inte heller anmäler.
    Vad tyder det på, att folk inte anmäler rån och misshandel? Det tyder på det jag skrev ovan, att folk inte litar på rättsapparaten, att samhällskontraktet är brutet. Och börjar sen politiker låta vissa grupper (som aldrig betalat skatt i landet) få förmåner fast de vistas i landet illegalt, då är det ännu en sak som minskar förtroende för statsmakten och de styrandes legitimitet.

   • men vanta nu .. nu skenar du ivag.. som asylsokande far man arbeta under tiden man utreds for asyl. skatt betalas om arbetat ar registrerat.
    och att en del inte anmaler brott innebar inte med automatik att andra grupper inte skulle anmala. du far titta pa helheten.

   • Tack, för tankeutbytet. Vi lär nog inte komma så mycket längre, men jag är alltid glad när den här typen av diskussioner kan hålla en hövlig nivå.
    Jag hoppas att din optimism vilar på faktisk grund, och du kanske ska fundera på om jag kan ha nåt korn av sanning.

 4. “Jimmys antagande att de ar kvar i Sverige ar en gissning. Han kan omojligt veta”

  Är du seriös? Tror du alla påståenden som görs i politiken handlar om kalla fakta? Får man inte göra kvalificerade antaganden utifrån de fakta som finns kan vi ju lika gärna lägga ner alla politiska partier. Bekvämast, och minst risker för felaktigheter, är förstås om saker inte diskuteras alls.

  Att ett ärende överlåtits till polisen innebär att personen/personerna ifråga vägrat lämna landet trots att de bryter mot svensk lag om de inte gör det. Det är väl tämligen logiskt att tänka sig att de som inte avhysts fysiskt stannar kvar i landet??

  Du kan väl maila följande organisation och kräva ansvar; http://www.icmpd.org/ då det är de som gjort uppskattningen om 80 000 illegala invandrare i Sverige, inte SD. VIlket också framgår tydligt om du läser vad Jimmie skriver.

  • Jimmy lankar till ICMPDs hemsida – men fortaljer inte vilken av alla rapporter dar som handlar om de som gommer sig. varfor gor han inte det? for att han inte vill att folk ska kolla upp hans kallor?

   sjalvklart ska man gora kvalificerade antaganden – men i ett kvalificerat antagande ingar att ta med mer mojligheter an de tva som Jimmy tar upp. Och det ar inte det minsta logiskt att anta att de som inte avvisats alltid stannar kvar – jag kanner folk som tagit sig vidare till Kanada, Spanien. Existerar inte de manniskorna?

   • “Återigen. Jimmy låtsas som om alla som inte fraktas ut av polisen – stannar kvar gömda i sverige,
    Det är att blunda för att folk faktiskt kan ta sig till ett tredje land.”

    Vad personer teoretiskt kan eller inte kan är inte fakta. Du avkrävde Åkesson fakta men kan inte själv presentera siffror på hur många som lämnat landet efter avslag på asylansökan.

    “Jimmy lankar till ICMPDs hemsida – men fortaljer inte vilken av alla rapporter dar som handlar om de som gommer sig. varfor gor han inte det? for att han inte vill att folk ska kolla upp hans kallor?”

    Click to access regine_report_january_2009_en.pdf

   • Så Jimmy borde ha alltså länkat till Europeiska kommissionens hemsida där IMCPDs rapport lag. Men när man läser rapporten så förstpr jav exakt varför jimmy INTE ville ange exakta källan. För här kommer det – ytterligare ett bevis för att Jimmy inte fattar statistik – tabell 5 – antalet gömda i Sverige uppskattas vara mellan 15000 och 80000. Jimmy hugger så till med högsta siffran när ICMPD anger 15000-80000. Hur hederligt är det?
    Och bläddrar man lite uppåt så ser man nåt som Jimmy inte alls tog upp i sina tankar om de “gömda skarorna i Sverige”. Se sid 45. Hur klassade Sverige vad gäller antalet som uppehåller sig i landet? Som högst i Europa? Nope. Där finns två länder. I nästhögsta gruppen? Nope, inte där heller. Men i gruppen “medelländer” – där hittar man Sverige. Med 10 länder med större andel illegala migranter.

    Nu förstår jag varför Jimmy inte lade ut en länk i sin artikel – tack för att du är hederlig Nils Hult !

 5. Svar på 12:07 ovan

  1. Jag tror att andra länder är betydligt noggrannare vad gäller “papperslösa”. Man släpper inte in vem som helst som saknar pass eller andra identitetshandlingar.
  2. Var får de ekonomiska resurser ifrån? Det är inte gratis att anlita smugglare.

  • 1. Schengen… det gar att ta sig vidare i Schengen omradet utan handlingar. Stickprov kan goras men oftast ar det ingen kontroll. Och falska pass finns. jag kanner ocksa folk som helt legalt tagit sig till tredje land – dar man har haft slaktingar som ordnat med inresetillstand for dem.
   2. hur far du ekonomiska resurser till en dator? till ett boende? jag tror du gor misstaget att klumpa ihop alla asylsokande till en skara dar ett svar skulle passa dem alla – sa enkelt ar det inte. det gar utmarkt att soka asyl aven om man har tillgangar.

   • Ånej, det går måhända att transportera sig till ett annat EU-land, men så fort man knystar om asyl – så gäller enligt Schengen-avtalet – första asylland (dvs Sverige).
    Och då har vi dom här igen.
    Jag tror visst att flera asylsökande är sk födgenier, med både bidrag och svartjobb som inkomstkällor.
    Men nu talar vi om 80.000….
    Och de verkar ju inte ha råd med sjukhusräkningen i vart fall.

   • sa du menar pa fullt allvar att det bara ar i sverige man kan halla sig gomd? inte i andra lander?
    och hur menar du att man soker o far bidrag om man haller sig gomd i sverige?
    och hur kommer det sig att vi talar om 80 000? du gor det – men du har ingen aning om den siffran stammer.
    du gissar.

   • “Så Jimmy borde ha alltså länkat till Europeiska kommissionens hemsida där IMCPDs rapport lag. Men när man läser rapporten så förstpr jav exakt varför jimmy INTE ville ange exakta källan.”

    Men Sverigedemokraterna har ju angett källan. Den finns i Utredningstjänstens rapport som hittas här: http://sverigedemokraterna.se/riksdagen/2011/03/30/omkring-60-000-personer-har-stannat-i-sverige-trots-avslag/

    “Jimmy hugger så till med högsta siffran när ICMPD anger 15000-80000. Hur hederligt är det?”

    Jimmie skriver, “Uppskattningar från The International Centre for Migration Policy Development visar att det kan röra sig om 80 000 personer som befinner sig i Sverige illegalt.” Han skriver alltså att det KAN röra sig om 80 000 personer vilket inte innebär att det ÄR, vilket väl åtminstone är hederligare än att hävda att teorier om vad folk KAN eller inte KAN är fakta.

    “Hur klassade Sverige vad gäller antalet som uppehåller sig i landet? Som högst i Europa? Nope.”

    Har någon hävdat att Sverige är “högst i Europa” vad gäller antalet?

    “tack för att du är hederlig Nils Hult !”

    Varsågod!

   • om man hanvisar till en rapport i en insandare sa ar det ju bra om man anger kallan direkt…. sa man inte behover leta o leta o leta..

    jimmy skulle alltsa enligt dig ocksa ha kunnat saga “Det kan rora sig om 15 000 personer”
    SD brukar saga att det massinvandras till Sverige och att sverige ar varst i europa.
    jimmy tog inte med den uppgiften fran rapporten… han plockade ut en siffra … 80 000 … varfor?

 6. “Och det ar inte det minsta logiskt att anta att de som inte avvisats alltid stannar kvar”

  Har någon påstått det? Ditt dravel blir inte tydligare. Självklart finns det exempel på motsatsen, men det säger oss i sammanhanget ingenting.

  Jag hävdar att det är rimligt att anta att en stor del av de illegala invandrarna, vars ärenden gått till polismyndigheten men inte blivit avhysta, faktiskt stannar kvar illegalt i landet. Är du av en annan tro får du väl argumentera för den, och gärna någonting mer statistiskt hållbart än “jag känner folk…”. I jämförelse med dina, framstår Åkessons gissningar som vederlagd fakta i paritet med evolutionen.

 7. Ingen vet den rätta siffran när det gäller antal illegala personer i Sverige. Man vet att cirka 60000 personer som fått avslag har försvunnit (gått under jorden). Så länge man inte vet var dessa tagit vägen, så kan man utgå ifrån att det lever illegalt här. Detta tills något annat bevisat motsatsen

  • man kan utga fran att en del av dem haller sig gomda i sverige och en del av dem har lamnat landet sjalva.
   du kan ju inte bevisa hur manga soim haller sig gomda i sverige – sa varfor ska andra bevisa hur manga som har lamant landet?
   varfor skulle det vara battre att halla sig glmd i sverige an i ett annat land?

 8. svar till 12:44
  Hur tror du man klarar att hålla sig kvar i Sverige i åratal om man inte får bidrag?
  Sätten är många – falska identiteter (falska pass, som du själv nämner). – dubbla bosättningar, uttnyttja landsmän mm.
  Och naturligtvis svartjobb.
  Siffran 80.000 kom från icmpd och med tanke på att RUT anger 60.000 som fått avslag och inte lämnat landet , verkar siffran vara OK.

  • alltsa – bidrag far inte den som ar gomd. det sager ju sig sjalvt. kolla med socialtjansten om forsorjningsstod sa far du se, kolla med FK – hur ska man fa bidrag darifran om man inte ar inskriven i FK?
   man klarar sig genom svartjobb, vanner, vanliga bekanta etc…
   om din svenske granne ger dig ett lan – utnyttjar du da en landsman?

   kan du beratta var ICMPD anger 80 000 o hur de kommit fram till den siffran? eller tar du bara uppgiften fran Jimmys skrift och tror blint pa den?
   och sluta ljug om RUT — RUT anger hur manga som hanvisats till polisen och hur manga polisen avvisat. inte hur manga som ar kvar i landet.

 9. “varfor ar det rimligt att anta det? var ar dina argument for den tron?”

  Jag har redan redogjort dem för dig. Ett avvisningsärende blir bara ett polisärende då den illegala invandraren inte frivilligt lämnar landet, alltså stannar kvar. Är det här verkligen så svårt att förstå eller gör du dig dum med flit?

  Du menar alltså att man inte får dra några slutsatser om man inte har fakta om hur många som uppehåller sig illegalt i landet? En siffra som naturligtvis är helt omöjlig att svara på, vilket Jimmie också tydligt skriver.

  Nej, vi vet inte att det finns 80 000 illegala invandrare i landet. Det är en uppskattning baserat på vissa parametrar. Vad är din uppskattning, och baserat på vad?

  • alltsa:
   “avvisningsärende blir bara ett polisärende då den illegala invandraren inte frivilligt lämnar landet, alltså stannar kvar.” och sa kan du lagga till “eller lamnar landet for ett tredje land”.
   en avvisning ska ju ske till hemlandet eller till det land dar asyl soktes-kunde ha sokts forst fore sverige. Om en avvisad inte vill aka till nagon av de landerna med polishjalp sa finns det tva mojligheter ( borjar kanna mig tjatig..) 1. gomma sig i sverige. 2. soka sig till ett annat land.
   det finns inte en automatik att man bara har alternativet att gomma sig i sverige. (om det inte ar sa att man tror att alla jordens flyktingar langtar efter att fa vara i sverige).
   man far dra slutsatser men da ange att det ar ens tankar, ideer , gissningar och inte komma dragandes med att det ar nagon sorts fakta.
   jag har ingen aning om hur manga som haller sig gomda i sverige – det har inte du heller. det finns ingen anledning att gissa – for det leder ju ingenvart. det viktiga ar att bredda diskussionen och inte halla den pa en inskrankt niva.

 10. Jag kan inte annat än hålla med här. De som väljer att lämna får ju gratis resor och ett nystartsbidrag i sitt hemland. Dessutom verkar väl chanserna att få PUT i något annat europeiskt land så gott som omöjliga, om inte ens sverige ser några skäl till detta.

 11. “avvisningsärende blir bara ett polisärende då den illegala invandraren inte frivilligt lämnar landet, alltså stannar kvar.” och sa kan du lagga till “eller lamnar landet for ett tredje land”

  Nej, det kan jag inte. Lämnar man landet för ett tredje land blir det inte ett polisärende eftersom vederbörande då har lämnat landet som svenskt polisväsende har makt över.

  Jag är rädd att du inte förstår vad frågan handlar om i över huvud taget. Får man avslag på sin asylansökan ska man lämna Sverige, punkt. Vilket land man tar sig till är inte svenska myndigheters angelägenhet. Lämnar man landet blir det inget polisärende, oavsett om man åker till sitt hemland eller Kanada.

  “det finns ingen anledning att gissa – for det leder ju ingenvart.”

  Okej, “gissningar”, baserade på riksdagens utredningstjänst och den migrationsorganisation som faktiskt finns och som Sverige är medlem i, leder ingen vart. Vad är ditt alternativ? Att hålla käft om problemet tills dess att vi VET hur många illegala invandrare som finns i landet?

  “det viktiga ar att bredda diskussionen och inte halla den pa en inskrankt niva.”

  Jag håller med. Diskussionen har hållits på en oerhört inskränkt nivå i många år nu.

  • under tiden som polisen letar sa kan den avvisade ha lamnat landet for egen maskin. i polisstatistiken – som RUT redovisar – sa finns arendet kvar som icke verkstallt och da tror de angsliga att persoinen finns kvar i landet.
   den som sjalv lamnar landet utan att meddela det kan ju inte avforas fran statistiken.

 12. Det verkar som Hans Lind har provision för varje illegal människa som uppehåller sig i Sverige.
  Är man i Sverige så ska man arbeta och betala skatt. Får man inte det, (eller för den skull, vill) så ska man visas ut.
  Sverige har tillräckligt många arbetslösa som det är.

 13. Absolut, och det har säkert flera gjort. Siffrorna är därför, vilket Jimmie också tydligt skriver, osäkra. Det kan också finnas människor som tagit sig in i landet, men aldrig sökt asyl (med vetskapen om att det sannolikt blir avslag). Siffran 80 000 är därför en uppskattning, sanningen kan ligga däröver eller därunder.

  Och?

  Människor som uppehåller sig illegalt, och därmed bryter mot svensk lag, bör inte ha rätt till skattefinansierad vård och skola då de inte ens har rätt att uppehålla sig på svensk mark. Det är ytterst motsägelsefullt av det svenska samhället att säga att de har rätt till samma skola och vård som våra egna medborgare, men de har inte rätt att uppehålla sig i landet. Det är vad Jimmie skriver, och det ska till en förbannat indoktrinerad sate att säga emot honom där.

  Sen kan du förespråka fri invandring och obegränsat med byggtillstånd till moskéer, det är inte vad frågan handlar om.

  • vad i all friden babblar du om moskeer och fri invandring for? de fragorna har jag ju inte ens rort vid.. hall dig till amnet tack.

   Jimmy tog inte med en rad i sin insandare upp fragan om att folk kan ha lamnat landet. varfor? jag tror att det ar for att skramma upp folk i onodan.
   jag tycker hans insandare var ohederlig, precis som hans anvandning av statistik har varit i tidigare inlagg i debatter.

   och sa har du fel i att gomda asylsokande skulle ha samma ratt till sjukvard- det handlar om akutsjukvard – inte om vard i allmanhet.
   jag tycker inte det dinns en motsatttning i att gomda asylsokande skulle ha ratt till akutsjukvard ( en lakare ska radda liv och lindra plagor och med det forslag som finns nu sa behover lakaren inte gora det i hemlighet langre). Ett barn har ratt till skolgang oavsett om dennes foraldrar tagit beslut om att halla sig gomd eller inte.
   humanism ar inte nat felaktigt.
   sverigedemokraterna sjalva pladerar ju for mer pengar till UNHCR for att verka i flyktignlager – alla flyktingar i dessa lager i grannlander de flytt ifran har inte ratt legalt att uppehalla sig i grannlandet. Hur staller sig egentligen SD till detta? ar det bara sverige som ska skyddas fran gomda asylsokande?

   • “och sa har du fel i att gomda asylsokande skulle ha samma ratt till sjukvard- det handlar om akutsjukvard – inte om vard i allmanhet.”

    Fel. ALLA människor i hela världen har rätt till akutsjukvård, det var inte den typen av sjukvård det handlade om. Det var ju värst vad man ska svänga sig med den osanningen.

    “För personer som fyllt arton år ges ersättning för omedelbar vård och vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) samt omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.”
    https://lagen.nu/1996:1357

    Med det nya förslaget får illegala invandrare rätt att inte bara få totalt fri sjukvård o skolgång för sina barn, de ska även få starta företag.

    Men inte nog med det, med detta nya förslag går vi rakt emot vår egen lagstiftning som säger:
    “12 § Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas har inte rätt till bistånd.”
    https://lagen.nu/1994:137

    Den svenska rättsstaten liknar alltmer ett skämt.

   • Värst vad du har mycket förhandsknformation;-) överenskommelsen mellan regeringen och mp ledde ju till en utredning som ska presenteras i maj…..

 14. “vad i all friden babblar du om moskeer och fri invandring for? de fragorna har jag ju inte ens rort vid.. hall dig till amnet tack.”

  Återigen, du verkar inte ha förstått betydelsen av frågan. Uppgörelsen mellan alliansen och MP innebär att människor som uppehåller sig illegalt i landet får samma rättigheter som de som uppehåller sig legalt= fri invandring.

  “och sa har du fel i att gomda asylsokande skulle ha samma ratt till sjukvard- det handlar om akutsjukvard – inte om vard i allmanhet.”

  Nej…suck. Akutsjukvård får ALLA i Sverige redan idag, barn får det gratis. Du verkar fortfarande inte medveten om vad uppgörelsen innebär.

  “alla flyktingar i dessa lager i grannlander de flytt ifran har inte ratt legalt att uppehalla sig i grannlandet. Hur staller sig egentligen SD till detta? ar det bara sverige som ska skyddas fran gomda asylsokande?”

  Menar du att om en somalier inte har rätt till uppehälle i Etiopien så har han det i Sverige? Det borde inte inte vara Etiopiens ansvar (med hjälp av t ex UNHCR) att hjälpa flyende somalier, utan skandinaviska Sverige bör vara det självklara och logiska alternativet? Är det fullt seriöst vad du menar?

  • Om gömda asylsökande sökt akutvård så har sjukvården hamnat ien dilemma – anmäla eller inte tillpolisen- samma med skolor. Jag tror faktiskt du ska gå till en sjukvårdsmottagnong och kolla om dina ståenden stämmer. Jag är utvandrad från Sverige – inte inskriven i FK. Jag vet mkt väl vad för regler som gäller när sjukvård ska betalas.
   Så kolla upp med FK o sjukvård innan du hävdar nåt med bestämdhet,

   Om Yngve – läs en gång till vad jag skrev. Jag skrev att SD vill stödja flyktingar via HCR i grannländer – alla dessa flyktingarär inte registrerade flyktingar i mottagarlandet. Alltså.. Hur ska SD ställa sig till det? (jag skrev inte en rad om att dessa människor skulle till Sverige så koppla bort autopiloten)

 15. “Om gömda asylsökande sökt akutvård så har sjukvården hamnat ien dilemma – anmäla eller inte tillpolisen”

  Men snälla….Att anmäla eller inte är inte samma sak som att ge vård eller inte! Känns som att tala till en förbannad vägg och detta blir mitt sista inlägg på din tramsblogg.

  “Jag skrev att SD vill stödja flyktingar via HCR i grannländer – alla dessa flyktingarär inte registrerade flyktingar i mottagarlandet”

  Menar du att UNHCR inte har någon verksamhet i dessa länder? Ingen behörighet/möjlighet att hjälpa människor? Vakna upp nu, och fråga dig själv hur många myggnät ett genomsnittligt svenskt migrationsärende skulle kunna bekosta.

  • Jag har inte skrivit att det vore samma sak att anmäla som att ge vård. Jag skriver att det för läkaren blir en rejäl skillnad ge om att kunna koncentrera sig på sin riktiga uppgift- ge sjukvård – inte fundera över om patienten har rätt till deg eller inte,

   HCR – jo de har verksamhet- det är ju det jag skrivet. Men alla flyktingar i de läger de arbetar i är INTE registrerade av mottagarlandet. Ska enligt dig SD nu i konsekvensens namn begära att de svenska pengar som ges till HCR inte får användas tlll oregistrerade flyktingar i de områdena- i likhet med kravet i Sverige prssenterat av Jimmy?

 16. Jag tror du har helt rätt i att Hr. Åkesson, i likhet med många andra politiker, kanske inte alltid greppar alla nyanser i statistiken och ofta drar slutsatser som näppeligen är giltiga på basis av data.

  Dock tror jag också att Åkesson inte alls har för syfte att vara data trogen. Han använder statistik för att underbygga emotionella argument. En siffra som 80 000 eller 514% låter ju som hur mycket som helst oavsett vad det handlar om. Tanken är att vi ska bli rädda och tänka: “Å nej, 80 000 det är ju helt hemskt!”.

  Självklart väljer Åkesson ut den delen av statistiken som kan stödja hans emotionella argument. Oavsett om stödet är otvetydigt eller lämnar utrymme för den typ av tolkningar som du lyfter fram.

  Frågan är naturligtvis: Är det rimligt att, i enlighet med Åkessons intention, bli rädd av den presenterade statistiken eller bör vi, som du gjort, fundera lite till.

  Jag hoppas att fler funderar lite till för det går alltid att hitta siffror som gör oss rädda om vi tillåter det.

  • Tack. Jag reagerade på Åkessons artikel just med tanke på hur han förvrängde den statistik FN presenterade om våldtäkter. Åkesson med en akademisk examen borde ju ha nån sorts hum om hur man tolkar statistiska jämförelser mellan stater – där definitioner inte är lika- ändå drar han slutsatser som inte kan handla om okunskap från honom (såvida han inte underkändes under studierna)

 17. Billströms svar på Åkesson är samma snömos som du försöker kränga.
  “Många kan ha åkt till ett annat land eller återvänt hem.”

  Du kommer själv med hörsägen i andra led för att motbevisa siffror framräknade av Riksdagens Utredningstjänst. Får se vilket som skulle hålla bäst i en domstol…

  SD vill att bistånd ska gå till bl.a. flyktingar i läger som drivs av UNHCR. Pengarna går direkt till UNHCR och de fördelar dessa efter behov. Hur är det logiska tänkandet när du påstår att SD skulle komma med krav på att flyktingarna bör vara registrerade?
  Det är en VÄLDIG skillnad mellan flyktingar som tar sig till ett flyktingläger i ett närliggande land och flyktingar som betalar stora summor till människosmugglare för att ta sig till Shangri-la i norra Europa.
  De förra har sällan några resurser. De senare söker ofta ett bättre liv och kan få tag på pengar för att realisera detta. De torde ha mindre behov av hjälp än de som lämnas kvar. Men Sverige belönar de som armbågar sig fram. Sverige stödjer människosmuggling.

  Att du inte inser det…

  • Var i siffrorna från RUT står det hur många som är kvar gömda i landet? Deras siffror handlar om överlämningar till polis och antalet verkställda avvisningar.
   Det saknas uppgift om var de som inte avvisas befinner sig,

   Och jaha, sa krav som ställs på hur skattepengar används i Sverige gäller inte för hur skattepengar används i flyktingläger utanför Sverige. Då är det UNHCR som avgör. Bekvämt för dig. Så i konsekvensens namn så skulle du kanske då tycka att det är upp till Migrationsverket i Sverige att bestämma också för vilka människor som ska ges stöd? Eller?

   • Du krånglar in dig i näsvisheter och nonsens. Varför blandar du medvetet ihop svenska myndigheter och organ såsom UNHCR?

   • Jag blandar inte ihop. Jag visar på inkonsekvenser i SDs politik. I Sverige ska inte skattepengar gå till asylsökande som inte är registrerade i systemet utan hållet sig gömda – ute i världen verkar det inte vara lika viktigt hur svenska skattemedel används. Varför ska asylsökande i Sverige lyda systemet som Sd kräver men inte asylsökande i andra länder finanansierade med svenska skattemedel?

  • Tillägg:

   2005 klubbades en tillfällig lag igenom som gav illegala invandrare möjlighet att söka asyl. En så kallad amnesti.

   Migrationsverkets analyschef trodde att det bara fanns ca 5 000 gömda illegala invandrare i Sverige (källa: http://www.sydsvenskan.se/sverige/article127798/Antalet-gomda-flyktingar-bara-en-tredjedel.html)

   Ca 17 000 uppehållstillstånd resulterade denna amnesti i (sidan 12 i denna: http://www.migrationsverket.se/download/18.adab6481250c08aec9800026/Slutrapport+-+Utv%C3%A4rdering+av+ERF+II.pdf)

   Det bedöms vara runt 50% av ansökningarna som godkänts och resulterat i uppehållstillstånd. Detta betyder att det måste varit över 30 000 ansökningar, dvs över 30 000 gömda illegala invandrare. Så Migrationsverkets analyschef var helt ute och cyklade.

   Totalt antal godkända asylansökningar år 2005 var 17 530.

   2006: 24 322 ansökningar (20 663 givna uppehållstillstånd varav 10 689 med den tillfälliga amnestin som grund; 4 535 lämnade frivilligt landet)

   2007: 36 207 ansökningar (18 028 givna uppehållstillstånd varav 318 med den tillfälliga amnestin 2005 som grund; 3 953 lämnade frivilligt landet)

   2008: 24 353 ansökningar (11 037 givna uppehållstillstånd varav 14 med den tillfälliga amnestin 2005 som grund; 6 006 lämnade frivilligt landet)

   2009: 24 194 ansökningar (10 919 givna uppehållstillstånd; 7 501 lämnade frivilligt landet)

   2010: 31 819 ansökningar (11 764 givna uppehållstillstånd; 10 944 lämnade frivilligt landet)

   Dessa siffror är tagna från Migrationsverkets årsredovisningar 2006-2010. Jag har inte gått ner på detaljnivå, det lämnar jag till den som vill bemöta mig och påvisa misstag jag gjort.

   En snabb överslagsräkning visar:

   OM de som ej fick asyl under amnestin 2005, samt de som fått avslag på sina ansökningar 2006-2010 ej återvänt frivilligt förutom de som redovisats i Migrationsverkets årsredovisningar; så blir det 83 484 personer som ej kan redovisas för 2006-2010.

   Nu har jag gjort lite efterforskningar genom tillgängliga siffror i Migrationsverkets årsredovisningar 2006-2010. De är troligtvis inte 100% korrekta, men de visar att SD ligger närmre redovisade siffror än Regeringen vill medge.

   • OBS räknade fel i kommentaren!

    Samhällsvetare som jag är så glömde jag bort en variabel. Jag glömde att dra bort de som frivilligt lämnat Sverige efter avslag från totalsumman av de som fått avslag. Då går det från 83 484 till 50 545 personer som ej kan redovisas för.

    Detta gäller alltså åren 2006-2010 + ett antagande att de ca 15 000 som fick avslag på amnestin 2005 ej lämnade landet. Min grund för detta antagande är “om de ej lämnade landet efter det första avslaget, varför göra det efter det andra?”

    Hur som helst, om man tar andra faktorer i akt, som Migrationsverkets årsredovisningar inte visar, samt lägger till 2011 års första tre månader så hamnar man troligtvis nära RUT:s siffra på 60 000.

    Finns de då i Sverige eller har de lämnat landet? Som man kan se i min förra kommentar så antog en kvalificerad chef på Migrationsverket att det kanske kunde finnas 5 000 gömda illegala invandrare år 2005. Efter amnestin avslutats hade det inkommit över 30 000 asylansökningar. Så han undervärderade siffran grovt.

    Numera vill man inte ens uppskatta antalet. Kanske en ny amnesti vore bra? Då tror jag att det skulle visa sig att de siffror som RUT kommit fram till är ganska nära det antal som gömmer sig…

   • Vill man inte ? Eller kan man inte? Hur ska man veta hur många som finns gömda?
    Inte ens en folkräkning där man knackar dörr kan få fram den exakta siffran – eftersom alla inte går att få tag på.
    Jag uppskattar dock ditt räknande – det är så mycket mer konstruktivt än att helt låtsas om att folk inte skulle lämna landet.
    Mitt antagande för att folk lämnar för ett tredje land har att göra med att det – stick istäv mot vad folk som tror att gömda llever på bidrag (!) – är så mycket lättare att hålla sig gömd i länder med större informell arbetsmarknad. man klarar sig bättre där fler svartjobb finns,

   • Läste en kommentar på en sida som var väldigt bra och som jag inte tänkt på.

    KD:s Göran Hägglund har sagt att den nya överenskommelsen mellan M och MP kan komma att kosta högst ett par miljoner.

    Tobias Billström säger att man inte vet hur många illegala migranter det finns i landet.

    Hur kan man uppskatta kostnaden utan att uppskatta eventuella vårdtagare? Är det bara en klumpsumma man avsätter och när det är använt så finns det inget mer? Eller har man beräknad ungefärlig kostnad per vårdtagare?

    Det går inte ihop.

 18. Du tycker tydligen inte att det är värt att uppmärksamma att våldsbrotten har ökat med 315% sen 1975 och sexbrotten med hisnande 534%. Nej, det är värre om Åkesson inte tydligt säger att ALLA inte stannar i Sverige.
  Fortsätt du och håll för ögon och öron för det som inte stämmer med din världsbild.
  Det är det här med kartan och verkligheten…

 19. Du verkar ju rolig du och härligt hjärntvättad vänster. De som bara babblar om utopier utan verklighetsförankring. Om de nu lämnat landet frivilligt finns det väl ingen anledning att det lämnas till polisen för tvangsavvisning HEHEHEHE du kanske ska lägga ner din blogg eller ändra inriktning till tja varför inte kändisskvaller eller grodornas parningsliv.

 20. Ett svenskt utvisningsbeslut gäller även i övriga EU-länder och det finns därför ingen anledning för utvisningshotade att ta sig till något av dessa. Visst är det ändå möjligt då vi har fri rörlighet inom Schengenområdet men på samma sätt kan utvisningshotade från andra länder ta sig till Sverige utan att registrera sig hos de svenska myndigheterna.

  Vi kan inte veta vilken av dessa grupper som är störst och därmed kan siffrorna från RUT vara i underkant lika gärna som i överkant.

  • En avledning kan vara att det är lättare att hålla sig gömd i några andra länder där det finns encstörre informell arbetsmarknad. Har du någon åsikt om detta”

 21. Hans Lind e spännande och riktigt kul kille. Vad vet du om Islam egentligen och hur kvinnosynen genom tradition och kultur i generation efter generation pratat om skrivit om och behandlat kvinnan i mellanöstern och Afrika? Vet du vad böcker skrivna av muslimer för muslimer säger om kvinnan?
  Denna Hans Lind vet ingenting för han tror förmodligen pa allvar pa myten att kvinnorna i Islam har det högsta värdet av allt levande. Läs A mulher no Isslam vol1 och 2 om du överhuvudtaget e sa begavad att du kan fler sprak än svenska. Sa tror jag nog att din utopi om Islam och kvinnan i densamma spricker och att du kanske kommer till viss insikt om att traditioner och kultur är nagot som sitter i och inte försvinner när en person passerar en gräns. Därför är statistik som sadan bra var de kommer fran för det bevisar just kvinnosynen som tas med hit.

 22. Hur många anser du det rör sig om då om nu Jimmy har fel? Hur fel har han?

  Är det btw omöjligt att ta sig in i Sverige Illegalt utan att anmäla sig som asylsökande?
  Där skulle en del kunna dyka upp. Jag känner till 1, det är väl bevis nog? Tyckte du tog till ett liknande bevis. Helt utan någon länk eller annan fakta bakom.

  Men som sagt. Hur många rör det sig om som lever illegalt i landet?

  /J

  • Jag vet inte. Ingen vet. Men jag vet att alla som letas av polisen för avvisning inte håller sig gömda i Sverige.. Min fråga är (återigen) varför ignorerar sd detta? Varför låtsas de som att alla skulle hålla sig gömda i Sverige?
   Har du någon spekulation om detta? (liksom för att föra debatten framåt)

 23. Uppgörelsen handlar väl om att all sjukvård och även tandvård ska vara subventionerad för illegala invandrare. Alltså inte bara akutsjukvård.

 24. Om, jag upprepar, OM, det verkligen skulle finnas 60 000 illegala flyktingar kvar i landet, var skulle de då kunna hålla till? Det är en hyfsat stor stad vi talar om, räknat i folkmängd.
  Det känns inte rimligt.

   • Naturligtvis befinner sig inte alla på ett och samma ställe, jag menar bara att det skulle märkas om ett par hundra illegala flyktingar uppehöll sig på en ort eller i en by eller ett samhälle. Eller skulle verkligen ingen notera att familjen Siochså plötsligt börjar handla mer mat, blöjor, hygienartiklar eller vad det nu kan vara?
    Sorry, alla Åkessonfans, men det känns inte rimligt.

 25. En stor eloge till dig Hans för att du orkar svara på alla korkade kommentarer som postas. Man blir oroad över hur väl de få sverigedemokrater som finns lyckats mobilisera sig på internet, men glöm inte att 95% av svenska folket bryr sig om sina medmänniskor och står bakom dig.

  • Det är väl helt enkelt så att jag tycker Sd har fel och jag vill ine ge argument för dem när de påstår att debatten inte får föras.

   Dessutom har jag ganska kul åt en del kommentarer…

   • Du är en ganska klantig debattör som precis som precis som många av de “moraliska övermänniskorna” inte kan argumentera.

    Sedan så är det grova misstolkningar du gör:
    “Formodligen vet han detta, men valjer att forsoka blasa i folk att landet kryllar av gomda brottslingar, for i Jimmys varld ar det ett brott att inte vilja bli aterford till det land man har flytt ifran. I alla fall om man har kommit till Sverige.”

    Det är inte i Jimmie Åkessons värld som man är brottsling om man befinner sig i Sverige utan giltiga skäl. Det definieras av Utlänningslagen (2005:716) att den som saknar giltiga skäl, dvs visum eller uppehållstillstånd, befinner sig i landet olagligt och skall avvisas.

    De gömda illegala migranterna har fått avslag på sina ansökan och ska avvisas från landet. Så är det bara.

    Sedan håller många “moraliska övermänniskor” på och gissar att de som gömmer sig kommer att drabbas av alla möjliga fasor om de återvänder till sitt hemland. Hur vet ni det? Kanske de bara lämnat landet för att få ett bättre liv materiellt? Kanske de har av människosmugglare fått rådet att spela asylbehövande? Nu spekulerar jag, men människosmuggling och falska ID-handlingar samt avsaknad av ID-handlingar är ett faktum.

    Det kanske är olika syn på människor? De “moraliska övermänniskorna” tror alltid gott om alla människor i alla lägen. “Nigeria-brev? Det låter som ett bra deal!”

    De som ni kallar rasister och främlingsfientliga kanske är lite mer härdade och inser att människor kan vara oärliga.

    Visst kan man utgå från att alla är ärliga, men man bör vara beredd på att så inte alltid är fallet.

   • Hoppsan – ett s k självmål;-) du som kritiserar andras debattteknik ska kanske läsa in först vad folk skrivet och inte skriver. Det är Jimmys antagande om att alla som inte avvisas – håller sig gömda i Sverige som jag kritiserar. Var har jag skrivit att det är legalt att hålla sig gömd? Kan du peka it VAR jag har skrivit det innan dy kommer farandes med anklagelser?
    Eller är det ett försök av dig helt kallt att pracka på mig åsikter som jag inte har framfört?
    Och var har jag skrivit om fasor i hemlandet?
    Är du säker på att du kommenterar rätt blogg? Eller har du glömt att koppla av autopiloten?

   • Skriver du inte “…for i Jimmys varld ar det ett brott att inte vilja bli aterford till det land man har flytt ifran. I alla fall om man har kommit till Sverige.”

    Menar du inte att Jimmie Åkesson tror att det är ett brott för en illegal migrant att gömma sig. Jag tolkar det så i alla fall.
    Man får intrycket att du menar att om man inte vill bli återförd till det land man lämnat så kan man gömma sig utan att begå ett lagbrott.

    En utmärkande egenskap för de “moraliska övermänniskorna” är att de tycker synd om alla från fattiga länder, och dessa beskrivs alltid som att de har flytt. Underförstått är att det i deras tidigare hemländer råder fruktansvärda förhållanden, och att Sverige är himmelriket på jorden där de kan blomstra.
    Så det där med “fasor” ingår ofta i det underförstådda.

    Lite som SD:are automatiskt tror att invandrare vill ha bidrag och inte jobba. Det håller jag inte med om. Det finns förvisso de som gärna utnyttjar förmånerna.

    En av få saker som retar upp mig är intellektuell ohederlighet, och det uppfattar jag här. Uttryckande av åsikter utan någon backning.
    En personlig agenda mot SD som leder till att ändamålen helgar medlen. Då går “autopiloten” igång. Jag stör mig inte på invandrare per se, är dock väldigt kritisk mot den nuvarande invandringspolitiken. Det som verkligen stör mig är skenheliga “moraliska övermänniskor”.

    Så om du kan peka på vad för självmål jag gör så skulle jag uppskatta det.

    Det är fortfarande ett faktum att det fanns minst 30 000 gömda illegala migranter år 2005 då den tillfälliga lagen som skulle ge amnesti utfärdades. Det kom in lite över 30 000 ansökningar om asyl, och lite över hälften godkändes.

    Sedan dess har det tillkommit över 50 000 som inte kan redovisas för. Regeringen skall införa fri sjukvård samt rätt till skola och de har skissat på ungefärliga kostnader. Om de har skissat på ungefärliga kostnader så måste de ha en ungefärlig uppskattning av hur många som ska nyttja denna sjukvård och skola. Eller är det som jag skrev förut – en klumpsumma som de hoppas ska räcka?

   • ja, jag skriver sa. att inte vilja bli aterford. och mark val att jag ocksa anvander begreppet “illegala” .. kan du hitta ett citat fran mig sa kan du hitta ett annat ocksa.

    ditt sjalvmal har jag beskrivit . du lagger pa mig asikter som jag inte har uttryckt.
    all planering bygger pa antaganden. regeringen kan inte veta exakt hur manga som kan bli sjuka. kan du det?

 26. Pingback: Nu narras Jimmie… igen | itsallabouttransparency

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.