“Jag vet inte varför annars man skulle engagera sig”

Säger Styrelseordföranden i stiftelsen som tagit bort ordet “behövande” ur sina stadgar och börjat dela ut bostäder bland de föreningar som ingår i styrelsen. Varför skulle man engagera sig ideellt om man inte kan tillskansa sig någon vinst? Det är vad han grubblar över – i samma veva som han säger att styrelsen bara för som styrelserna innan har gjort. Ännu märkligare- att sätta sig som styrelseordförande u t a n att läsa stadgarna…..

Det är som om den avlidnes sista önskan var fel. Hon ville nog inte ha fattiga 60+ i bostaden. Egentligen. Tycks styrelsen tänka.

One thought on ““Jag vet inte varför annars man skulle engagera sig”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.