“Jag vet inte varför annars man skulle engagera sig”

Säger Styrelseordföranden i stiftelsen som tagit bort ordet “behövande” ur sina stadgar och börjat dela ut bostäder bland de föreningar som ingår i styrelsen. Varför skulle man engagera sig ideellt om man inte kan tillskansa sig någon vinst? Det är vad han grubblar över – i samma veva som han säger att styrelsen bara för som styrelserna innan har gjort. Ännu märkligare- att sätta sig som styrelseordförande u t a n att läsa stadgarna…..

Det är som om den avlidnes sista önskan var fel. Hon ville nog inte ha fattiga 60+ i bostaden. Egentligen. Tycks styrelsen tänka.