Ett missuppfattat uppdrag

Det lokala fackombudet pa Keolis avgar. Han hade missforstatt sitt uppdrag – att foretrada medlemmarna- genom att saga att en del medlemmar var lite val yviga i sina gester och darfor borde prata svenska pa rasterna.
Nu blev det inget av forslaget fran Keolis lokala ledning i Jonkoping – Keolis centralt reagerade pa dumheterna, men efterverkningar komme nu 3 veckor senare. En fackforeningsordforande som avgar. Helt ratt. Han hade missforstatt sitt uppdrag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.