En lång dag men en bra dag

Stater från Syd Amerika samlade i Asuncion, Paraguay för att se vad som har hänt sedan 2006 när FNs studie om våld mot barn blev klar oc vax som har hänt sedan dess med studiens rekommendationer. Bar 3 länder i Latinamerika har nått långt så de lagstiftat emot all form av våld inklusive aga. 2 länder har ett lagförslag väntande för beslut i respektive parlament. De andra staterna uttrycker goda viljor men inte mer. Så det går trögt framåt.
Studiens expert Paulo Pinheiro manar på – vsd väntar ni på stater? Vad ska behöva hända för att ni tar beslut om att låta kampen mot auktoratimism också omfatta barnen? FN specialrepresentant Marta Santos Pais påminner om att det är dags att sluta med enbart vackra ord och gå över till vackra handlingar.
I morgon – en färdplan för alla deltagande stater ska beslutas om.
Vackra handlingar, tack.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.