Led mig

Om jag bara följer. Nära intill. Lämnar man en 5 meters lucka till bilen framför så börjar filbytena. Inte för att det behövs utan för att en lucka i trafiken är en möjlighet. Kanske det går lite snabbare i den här filen? Och när det inte gör det så byter man tillbaka igen. Om det finns en 5 meters lucka. Alla dessa byten gör att det går mycket långsammare än om alla puttrade på i den fil man är i.
Onsdag förra veckan tog mina 7,5 kilometer till jobbet mindre än 10 minuter. För det mesta tar det 45 minuter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.