Men förstår inte karln var han jobbar?

Pj Anders Linder ojar sig över att det ges statliga medel till Arbetarrörelsens arkiv. Sedan ger han sig in på att leta efter de som skriver borgerlighetens historia – och hittar inte så mycket. Ibland ser man inte skogen för alla träd. Karln jobbar på Svenska Dagbladet – en tidning som i rimlighetens namn har ett arkiv. En tidning som i hela sin existens har beskrivit borgerlighetens förträfflighet.
Och framförallt – tar emot skattemedel för sin existens. Så varför oja så mycket?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.