Studien som inte passar Sverigedemokraterna

Vem blir brottsling? Forskare vid Stockholms universitet har följt ett stort antal elever som lämnat grundskolan och studerat vad som kan leda till att en del blir kriminella och andra inte blir det. Myten som Sverigedemokraterna försöker sprida om att kriminalitet har med ens ursprung att göra knäcks genom studien. Uppväxtvillkoren spelar så mycket större roll. Ursprunget ingen roll.
Så hur kommer nu Sverigedemokraterna att reagera?
Så här tror jag: “jamen om vi utvisar de där arbetslösa föräldrarna så blir inte barnen kriminella – i alla fall inte i Sverige”.
Eller så kör de helt enkelt med SD mantrat om att “etablissemanget försöker lura svenska folket”. SD har ju alltid varit forskningsfientligt- (typ “mosa BRÅ”) med undantag för forskning som passar dem och som de egentligen inte förstår (typ FN och våldtäktsstatistik)

35 thoughts on “Studien som inte passar Sverigedemokraterna

 1. Detta understryker precis det som bara SD verkar inse – invandringen är för stor i förhållande till de möjligheter och resurser Sverige kan tillhandahålla! Ingen som fattar att det är politiken det är fel på, inte invandrarna, suck!

 2. Borde inte all kriminologi-forskning peka på att det har alltid varit de fattigaste i samhället som stått för flest brott? Som Reinfeldt självt sa: “Vi kan idag se på invandrarfamiljer hur barnen ärver den fattigdom som föräldrarna få när de kommer till Sverige”.

 3. Pingback: Icke-västliga invandrare bakom samtliga 41 överfallsvåldtäkter i Oslo « journalistgranskning

 4. Det enda man påstår sig ha kunnat bevisa är varför invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken, men faktum kvarstår att de är överrepresenterade. Slå hål på några “främlingsfientliga” argument har man definitivt inte lyckats med.

  Att dränka in sig själv i bensin och tända på är farligt. Men att förstå varför något är farligt är inte samma sak som att det är ofarligt. Den logiken verkar Sveriges journalister och mångkulturförespråkare ha svårt för att förstå.

  • Studien visar att ursprunget i sig inte har något med kriminalitet att göra. Tack för att du visar att det fortfarande behövs program typ Barnjournalen och tidningar som På lätt Svenska – eftersom en vanlig tidningsartikel verkar vara svår att förstå

 5. Undersökningen är nyttig och resultatet var nog ganska väntat. Nu solkas den ner av Sarneckis deltagande. Han är inte bara i det närmaste extremt subjektiv utan också något av en fanatiker inom denna omfattande delen av kriminologin (invandring och efterföljande brottsvåg).

  Det blir tyvärr lite som att låta Maud Olofsson leda en undersökning om Centern är bra för Sverige eller ej.

 6. För det första finns all anledning att vara högst skeptisk till denna studie eftersom den motsägs av tidigare forskning från BRÅ, t.ex.:
  ”Den visar att faktorer som kön, ålder, socioekonomisk status och bostadsort inte är förklaringen till skillnader i brottslighet. Den överrepresentation för invandrare i brottsligheten, som rapporten pekar på, är ungefär lika stor för alla socialgrupper.”
  Länk

  För det andra kan jag inte på något sätt se att denna studie talar emot en restriktivare/selektivare invandringspolitik som t.ex. Sd förespråkar, snarare tvärtom. Om den nu är så att vi tar hit människor som det inte finns behov av på nuvarande arbetsmarknad och detta i sin tur leder till ökad kriminalitet så finns det all anledning att ifrågasätta politiken.

  • Men den här studien är ju gjord på ett annorlunda sätt. Vad jag förstår så har BRÅ tidigare granskat de som varit åtalas eller dömda för brott- medan denna studie nu följer en hel grupp, även de som inte har gjort sig skyldiga till brott. Därför blir ju resultatet mer tillförlitligt.
   Och …det är väl arbetslöshet och fattigdom som ska bekämpas för även infödda svenskar kan ju bli kriminella enligt studien. Dessutom kommer det att råda brist på arbetskraft inom en snar framtid

   • Jag kan faktiskt inte se någon principiell skillnad mellan dessa studier. Om man studerar överrepresentation av kriminalitet i en grupp så relateras denna överrepresentation naturligtvis till hela gruppen, dvs. även de i gruppen som inte är dömda/misstänkta för brott räknas med i underlaget. En annan sak som man måste ta i beaktande är dessutom vilka brott som studeras, jämställs t.ex. mördare med snattare i Sarneckis studie så är den tämligen värdelös. Jag ställer mig därför högst skeptisk till hans resultat tills jag läst hela rapporten.

    Visst skall fattigdom och arbetslöshet bekämpas (finns det någon som har en annan uppfattning?), men om det är så att dessa problem förvärras av nuvarande invandringspolitik så har jag svårt att se att den skulle vara försvarbar. Att det inom en snar framtid skulle finnas behov av den kompetens/utbildning som de invandrare vi nu tar emot bestitter får du nog faktiskt belägga med fakta om man skall ta detta seriöst.

 7. Brist på arbetskraft? Varför? Mer än hälften av 40-taliserna
  har redan gått i pension, ändå är arbetslösheten
  nästan 8% För det andra kan man inte ha så stor invand-
  ring som vi har till ett land med så höga ingångslöner,
  som LO förskaffat oss, vilket gjort 100 000-tals medborgare till förtidspensionärer. I andra länder kan man
  inte vandra in i socialförsäkringssystemet.

  • Into heller I Sverige kan man vandra in I socialförsäkringssystemet – ring FK och kolla.
   Ju äldre befolkningen blir – ju mer folk kommer att behövas i äldreomsorg. Och det kommer att finnas brist på arbetskraft i EU inom kort.

 8. @ Hans Lind

  Jag kan varse acceptera eller avvisa de slutsatser som Sarnecki drar utan att studera den fullständiga rapporten och hans underlag. Det finns alldeles för många stora frågetecken både kring metodik och urval för att kunna säga något definitivt utgående enbart från DN:s och SvD:s artiklar. Men tydligen är att hysa en sund skepsis mot påståenden när man inte har bakomliggande fakta och underlag detsamma som att ha ”fördomar” enligt dig …

  Eftersom du uppenbarligen själv har studerat rapporten i sin helhet (finns den tillgänglig på nätet så ge gärna en länk) så borde du ju t.ex. kunna svara på om man i denna har differentierat mellan olika brottstyper eller ej.

  • Så utrycket “värdelös” var lite förhastat?
   Jag har aldrig någonsin trott att kriminalitet har med hudfärg, eller DNA sammansättning att göra – har nog pratat alldeles för många kriminella för att ramla in i en sån förenklad syn på livet. Brottstyper i sig är inte intressant, rapporten handlar om varför man blir kriminell. Rapporten visar att ursprung inte ären orsak – du verkar missnöjd med detta fynd?

   • Var har jag kallat studien ”värdelös”? Vad jag skrev, om du orkat läsa, är den är tämligen värdelös OM man inte gjort skillnad på olika brottstyper. Det är ju en väsentlig skillnad på någon som vid ett enstaka tillfälle blivit dömd för trafikbrott och en yrkeskriminell våldsbrottsling eller serievåldtäktsman! Jämställer man dessa i studien som så säger den väldigt lite. Räknar man på detta sätt kan man ju t.ex. hävda att medlemmarna i grupp A och B är precis lika kriminella om 1% i bägge grupperna blivit dömda för brott, trots att de som blivit dömda i grupp A har blivit det för snatteri och de i grupp B har blivit dömda för styckmord.

    Vad du ”tror”, eller för den delen dina spekulationer om vad jag är nöjd/missnöjd med, är fullständigt irrelevant och studien är faktiskt inte per definition invändningsfri och objektiv bara för att den bekräftar din ”tro”. Du har dessutom fortfarande inte svarat på om du har tillgång till rapporten i sin helhet och om du i så fall har läst den? Om inte så kan du knappast uttala dig om dess vetenskapliga kvalité och vad den faktiskt visar.

   • när du beskriver olika brottstyper så drar du till med ytterligheter.
    Varför?
    Studien beskriver att man kan lika lätt- eller svårt – bli kriminell oavsett om man är infödd svensk eller invandrad.
    Håller du med om den slutsatsen- eller menar du att invandrare blir lättare kriminella än svenskar?

 9. “Men den här studien är ju gjord på ett annorlunda sätt.”

  Ja det är den verkligen.. den använder snart 30år gamla siffror. (från 80-talet alltså) Väldigt seriöst.. eller inte. (det rör sig inte ens om samma invandrargrupper nu som då) Men sådan är han, Sarnecki.

  • Kära nån. Studien har följt en grupp sedan lång tid. Siffrorna är inte från 80-talet, det är aktuella siffror om hur livet har artat sig för gruppen sedan man började följa dem.

 10. Svårt att förstå? Kanske dåligt formulerat av mig iofs. “The dataset used in the empirical analyses includes all individuals in the larger Stockholm metropolitan area who attended and finished ninth grade between 1990 and 1993 (N = 66,330 individuals) and whose parent(s) immigrated at least five years prior to this date (i.e., before 1985 to 1988)”
  http://www.friatider.se/sarnecki-anvander-data-fran-1980-talets-invandrare

  Detta är invandrare från 80-talets invandringsvåg. Och som sagt: Detta är en ANNAN GRUPP (mest inomeuropeiska invandrare) än dagens invandrare. (mest utomeuropeiska från mellanöstern och somalia)

  Du inser således skillnaden? ..Eller tror du på allvar att alla grupper människor är exakt likadana vad gäller kultur, ideologi, religion osv – och således handling?

  • Du har fel 1980 talets invandring handlade om Libanon (statslösa palestinier fr à) chilenare, iranier, s k båtflyktingar fr vietnam. Var menar du att de inomeuropieska kom från?

 11. Fel igen.
  “Från slutet av 1940-talet och fram in på mitten av 1970-talet skedde en omfattande arbetskraftsinvandring som svar på en direkt efterfrågan från den svenska industrin. Rekryteringsresor gjordes till länder som Jugoslavien, Italien, Turkiet, Grekland och Österrike.

  Under 1980-talet ersattes denna av s.k anknytningsinvandring, det vill säga anhöriga till tidigare invandrade.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_migrationshistoria

  Så vänligen.. lägg ner skitpratet. “Undersökningen” är rena skämtet.

  • arbetskraftsinvandring och deras anhoriga ar E N del av invandringen. Du ska val kolla upp vilka flyktinggrupper som kom ocksa?
   du har hela bilden har

   Click to access tabs1.pdf

   dar ser du BADE arbetskraftsinvandring och flyktignar — o dar ser du att den grupp du pratar om ex vis 1985 ar mindre an 50% av den totala summan

   sa .. fragan ar vem som skitpratar;-)))

  • FNs barnkonvention – som Sverige har ratificerat – sager att man ar barn tills man fyller 18 ar.
   sa fragan ar om det inte ar du som ar lurad som inte har anstrangt dig att ta reda pa definitionen av “barn”

 12. Eftersom studien bara omfattar dom som gått ut grundskolan är den ej tillförlitlig.

  Dom som hoppat av eller ej gick i skolan är ej med i denna undersökning.

  Vad tror ni resultatet skulle bli om denna grupp varit med?
  Lite missvisande att denna grupp ej är med, troligtvis så är det många kriminella i denna grupp.

  Undrar varför man utelämnat detta??

 13. Sök så skall du finna svar…
  Det finns statistik på detta.
  Jag har information på detta, jag väljer dock att ej visa det..
  Det blir bara så mycket bättre när du presenterar det.
  Du kan också lätt hitta denna information.

 14. Enligt aktuell statistik 46 Att läsa och skriva
  från Skolverket
  99
  är det drygt 11 procent av samtliga elever som i grundskolans
  årskurs 9 inte uppnått målen för behörighet till nationella program i gymnasiet.
  Detta ska ställas mot att det bland elever med utländsk bakgrund är över 22 pro-
  cent som inte kan komma in på nationella program. Liknande förhållanden
  framträder om man ser på statistiken över elever som i årskurs 9 saknar betyg i
  ett eller l era ämnen. För samtliga elever är sif ran cirka 18 procent, men bland
  elever med utländsk bakgrund hamnar nästan 29 procent i denna grupp. Det är
  relativt få elever som helt saknar slutbetyg från år 9, närmare bestämt 1,1 procent
  av samtliga. Bland elever med utländsk bakgrund är det mer än dubbelt så stor
  andel, 2,6 procent, som saknar slutbetyg.

  modersmal.skolutveckling.se/pdf/MSU_Att_lasa_och_skriva_Hyltenstam.pdf

  • Att inte få slutbetyg godkänt är inte samma sak som att inte vara registrerad som “lämnat grundskolan” så tyvärr är du ute på helt fel spår.
   Bra försök men misslyckat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.