Det ar inte stalinism – det ar helt enkelt brist pa starka namn

Stig Malm och flera andra rasar over valberedningen som inte far fram kandidater som partiet kan enas om. Man rasar over de distrikt som tassar runt och konspirerar. Men ar det stalinism i form av att ombuden far satta sig ner och bara trycka pa ratt knapp? Ar det konspirationer som pagar bland en del distrikt?
Njae.. Det handlar mer om att det inte finns nagra riktigt solklara kandidater som man vet skulle bli rostvarvare och ledare en lang tid framat.
Nu har man krattat igenom partiet och det dar “javisstja! sjalvklart!”-namnet finns inte. Det finns ett antal “i brist pa annan sa”-namn. Men genom det tankandet missar man att de flesta partiledare som finns idag borjade som “jahaja- och vem ar det?”-namn.
Sa det ar bara att vaga – mitt tips; Tank – vem skulle jag vilja kopa en begagnad cykel av och lita pa att den ar ok?
Inte for att jag tror det finns cykeltjuvar bland kandidaterna – men vem litar du pa nar det stormar? Tank inte “vem gar hem hos valjarna” – forty valjarna spretar at alla hall och kanter.

Jag tror mer protesterna mot valberedningen handlar om vanmakt. Var ar det starka namnet? Och det finns inget. Ostros eller Juholt? Det sprittar inte rikigt i valsedelsfingret for endera av dem.
Duktiga byrakrater – men visionarer? Ledare? Nope.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.