Underbar frukostläsning

Dagens Nyheter levererar en ledare som avväpnar alla tidigare argument om ett Kanada som inte daltar utan som ställer krav och att det har lett till lägre arbetslöshet bland invandrare därborta. Detta har man påstått utan att kolla upp med Kanada om hur de har burit sig åt. Man har utgått från siffror och statistik och tolkat dem utifrån svenska tankar.
Lägre arbetslöshet? Aha! De daltar inte!
Och när det hela granskas så visar det sig att det inte var det det handlade om utan om människosynen. Precis som Sverige är Kanada ett invandringsland. Och nej, den svenska invandringen är inte modern. Den är urgammal. Det har vandrats in över gränserna i hundratals år. Men trots det lever myten om en svensk blond lucia som står i förening på en holländskt byggd vasabåt och äter svenska kåldolmar och svensk pizza.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.