2 thoughts on ““Ni kan väl flyga runt lite!”

  1. Det fungerar inte riktigt så enkelt med satelliter. Antalet spaningssatelliter är begränsat och passerar bara de intressant områdena någon enstaka gång per dygn. Är det dåligt väder just då så blir det till att vänta till nästa tillfälle. Dessa tillfällen är ofta också kända av den som vill undvika att bli fotograferad. Att ändra en satellits bana för att täcka ett nytt intresseområde är mycket kostsamt och det undviker man i det längsta att göra. När man sedan fotograferat det intressanta området ska bilderna tolkas, vilket är den mer omfattande processen och tillgången till duktiga fototolkar är också begränsad. Satelliter kan heller inte ge 3D-foton på samma sätt som flygplan. Av nämnda anledningar är flygspaning med stridsflygplan och UAV:er fortfarande ett mycket eftertraktat komplement till satelliter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.