Nu narras de i Sala…..

Förbjuda tiggare för att komma åt människohandel? Det är väl lättare att komma Åt människohandel om man har tiggare ute på gatorna- så man kan utreda vilka de är och om de själva valt att tigga eller om de är tvingade till det. Om tiggeri förbjuds – hur ska då polisen i Sala kunna komma åt de tiggare som är offer för människohandel.

Jag tror helt enkelt de styrande partierna i Sala narras. De vill istället ha en kommun fri från tiggare. Och gömmer sig bakom människohandels- skynket.

Polisen i Sala ar glada. De kan nu prata med tiggarna. Det kunde de inte innan (trodde de..)
Och eftersom de inte har pratat med dem sa tror de att tiggarna ar offer for människohandel.
Polisen i Västmanland ifrågasätter om handikappade människor och barn, som börjat dyka upp på gatorna, kunnat ta sig på egen hand till Sverige.
Polisen i Sala har aldrig hort talas om familjer…..utan väljer att misstänkliggöra direkt nar man ser en utlandsk tiggare. Visst finns det offer for manniskohandel, men det finns ocksa fattiga manniskor pa drift i Europa.

Ulf Stolts inlagg i SvD Brannpunkt ar direkt och ilsket. Bra.
Politikerna i Sala borde ha satt sig ner med de tiggare de har i stan – resonerat med dem forst och inte bara se dem som en ordningsfraga.

Och vips kommer Sverigedemokraterna rusandes. De vill förbjuda tiggeri for det ar enligt deras man i justitieutskottet:
..tiggare förstör gatubilden och utgör dessutom ett direkt störande moment för många hederliga medborgare som vistas ute på gator och torg. ”
Ska han saga. Med den logiken skulle Sverigedemokraterna förbjudas. Manga hederliga medborgare stors av dem.
Ska allt som påminner om fattigdom förbjudas? For 20 ar sedan rensades gator i Latin Amerika pa gatubarn – i en del lander var det rena mord, men i de flesta andra sa hamnade de i ungodmsfangelser. Blir ett land battre av att man putsar fasader och latsas som att fattigdom inte finns?
Och sa verkar Ekeroth resa utomlands med forbundna ogon.
Jag skäms inte heller å tiggarnas vägnar när dessa i väldigt hög utsträckning medvetet siktar in sig på Sverige för att folk ska tycka synd om dem. Det är snarare cyniskt av dem att utnyttja vårt ofta naiva system och vår naiva inställning.
Han far det att lata som om 10 000 rumanska tiggare ar pa vag mot Sverige. Har han verkligen aldrig sett en tiggare i andra lander?
Trams.

Grön ungdom svarar Ekeroth med ett bra svar, följt av frågor. Jag tror dock att Ekeroths svar kommer att bli “jaha, du jämför tiggare med cancer!”

Men sedan sager Lansstyrelsen stopp. Sadar kan man inte hantera lokala ordningsstadgan. Sa nu far de styrande i Sala kommun hoppas pa att Sverigedemokraterna driver fragan som en ny lag…. oups… sa kanske de inte hade tankt sig att det skulle bli nar de resonerade i Sala.

28 thoughts on “Nu narras de i Sala…..

 1. Det är väl bra med en lag om myndigheterna gör sitt yttersta för att upprätthålla lagen. Så har poltikerna i Sala ett förslag på hur de ska hjälpa dessa tiggare eller drömmer de (som borgare alltid gjort) att problemet ska försvinna bara för att man förbjuder.

 2. Kärnfrågan tycks vara bortglömd; På vilket sätt är det bra och positivt för Sverige att människor från utlandet kommer hit och tigger?

  Förskönar det gatubilden? Bidrar det till en ökad trygghet för människor som faktiskt bor här? Tjänar vi något på det ekonomiskt?

 3. Du är dåligt påläst. Oavsett vistelsens längd gäller (enligt din källa) att “En EU-medborgare eller dennes familjemedlem kan utvisas från en annan medlemsstat av skäl som rör allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa.”

  “Medlemsstaterna får vidta de åtgärder som krävs för att vägra, ogiltigförklara eller dra in de rättigheter som direktivet innebär ifall rättigheterna missbrukas eller om det förekommer bedrägeri, t.ex. skenäktenskap.”

 4. Varför begränsa sig när annan lagstiftning uppenbarligen är otillräcklig? Man lyckades inte döma Al Capone för annat än skattebrott. Borde man ha låtit honom gå fri istället, eftersom han sannolikt begick andra och grövre brott?

  Dessutom är kärnfrågan fortfarande obesvarad; På vilket sätt är det bra och positivt för Sverige att människor från utlandet kommer hit och tigger?

  • nu blev det lite snurrigt … varfor skulle Al Capone slappas fri for att han kunde domas for brott?

   din karnfraga ar en icke fraga – varfor blaser vindar fran Atlanten in over Sverige? darfor att dom kan. pa samma satt har Sverige bundit sig vid avtal som gor det mojligt for svenskar att resa fritt i EU lika val som andra EU medborgare har ratt att resa fritt i Sverige.

   • “varfor skulle Al Capone slappas fri for att han kunde domas for brott?”

    Varför skulle vi inte utvisa utländska tiggare om tiggeri är ett brott?

    “varfor blaser vindar fran Atlanten in over Sverige? darfor att dom kan.”

    Tiggare sveper möjligen in över Sverige för att de kan. Men såvitt du inte ser tiggare som någon sorts naturkraft man inte kan värja sig mot så är samma perspektiv inte nödvändigt på statens förhållande till det utländska rovtiggeriet. Vi kan istället säga:

    “Varför utvisa utländska tiggare? För att vi kan.” Som det står i din tidigare källa så kan ett EU-land utvisa medborgare från andra EU-länder av bl a skäl som rör allmän ordning och säkerhet. Kommunfullmäktige i Sala har beslutat att skriva in ett förbud mot tiggeri i den lokala ordningsstadgan. Alltså utgör tiggeri ett giltigt skäl för utvisning.

    Frågan är alltså inte om ett sådant förbud bryter mot något EU-direktiv, det har vi redan klargjort att det inte gör, utan om ett sådant förbud är lämpligt eller inte.

 5. Få se nu:

  Har ibland haft en problematisk uppväxt: check
  Många skulle hellre försörja sig på annat sätt: check
  Det finns uppgifter om att somliga är offer för människohandel: check
  Många utomstående anser att det är ett ovärdigt sätt att försörja sig på: check

  Svensk humanistisk lösning del 1:
  Straffa de som ger pengar till tiggare.

  Svensk humanistisk lösning del 2:
  Vräk tiggarna från deras lägenheter och ta ifrån dem vårdnaden om deras barn.

   • Nej, du kommer inte undan med ditt nya favoritord. Du vet inte vilka djupare skäl som sexköparen eller allmosegivaren har. Men du vet att det är den som betalar som gör att verksamheten fortsätter. Du vet också att det känns förnedrande för många tiggare när de tar emot pengarna.

    Nå kom med ett riktigt svar på varför du inte också vill ha en präktig svensk allmoselag, eller du kanske inte har något?

 6. “Tiggare” födda i Sverige söker sig till socialkontoret för att tigga socialbidrag…

  Orsaken till Salas beslut att skriva in förbudet i den lokala ordningsstadgan är riktad mot tiggare som “stationeras” i landet av östeuropeiska närverk som arbetar med människohandel!

  Den östeuropeiska kriminella närverket med människohandel jobbar också i Tyskland!

  • Nu narras du. Försörjningsstöd är en rättighet om man uppfyller villkoren enligt socialtjänstlagen – de är inget tiggeri.

   Men vad är det du säger? Finns det organiserad brottslighet i Tyskland? Det hade jag ingen aning om.

 7. Det verkar som om det finns en tiggarlobby i Sverige och Hans är en ivrig företrädare av tiggarindustrin. Vad skall man annars kalla det organiseraqde tiggeriet som pågår runt om i landet varje dag. Majoriteten av tiggarna är Zigenare/Romer från fd Öststater i synnerhet Slovakien och Rumänien.

  Det enda sättet att bli av med problemet är att förbjuda, det har visat sig att fungera i många länder. Om du tror att dessa människor är verkligen fattiga har du helt fel. Dessa “tiggare” får oftast någon form av bidrag från staten i sitt hemland, det kan vara förtidspansion, sjukförsäkring eller liknande. Sean när har tiggeriet blivit en mänsklig rättighet?

 8. Så intressant att du vad jag som var med och beslutade om detta, som jag trodde, ganska okontroversiella beslut EGENTLIGEN tänker.

  “Vanligt” tiggeri på gatorna i Sala är absolut inget stort problem. Det kanske dock är så att många sätter ett stockholmsperspektiv på ordet tiggare och ser framför sig narkomaner i tunnelbanan (det finns ingen tunnelbana i Sala).
  För min del blir jag inte störd av det, de har väl rätt att be folk om ett bidrag om de vill. Hade det varit av den anledningen vi beslöt om ett tiggeriförbud hade jag varit emot.

  Däremot, tänk följande: Polisen kommer och vill ha en ändring i den lokala ordningsstadgan för att de tror att det kan hjälpa dem i deras arbete att stoppa människohandel med framförallt barn. Skulle du då säga nej till det?

  Trodde väl inte det…

   • Ps. Polis o socialarbetare kan mycket väl gå fram till tiggare gatan och be att få tala en stund med dem – uppsökande socialt arbete har förekommit långt före det att Sverige gick medi EU. I Sala kommun finns erfarna socialarbetare som vet hur man närmar sig främlingar utan att ha nån töntig ordningsföreskrift att luta sig emot

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.