Det ar inte twittrandet som ar problemet

Information ar bra. Twitter ar ett satt att informera. Diskussion ar bra – men inte nar den sker ensidigt utan att den vars asikt debatteras kan vara med. Nar slutna utskottsmoten i riksdagen har ledamoter som vill ta ut debatten offentligt utan att se till att andra ledamoter deltar -sa blir det inte en debatt – utan mer en sorts propaganda arbete. Sa skulle man anvanda Twitter for att informera och debattera vad som hander pa ett slutet mote – sa skulle man ju ha en skarm oppen pa motet dar alla inlagg syns – och da vore ju en mer naturlig losning att ha webutsandningar fran utskottsmotena. Antingen eller – inte som nu ett slutet mote med lackor dar alla ledamoter inte ar medvetna om vad som sker.

Debatten fortsatter. Federleys tankar om helt oppna utskott ar klart battre an att ledamoter ska rapportera under utskottet om vad som hander via Twitter. For hur ska de hanga med i debatten om de sitter lutade over sina Iphones hela tiden. Jag trodde man hade pressfolk for sant…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.