Allt for att halla ihop en regering

Trots att en majoritet av riksdagens ledamoter ar for ensamma kvinnors ratt till artificiell befruktning, sa bromsar Kristdemokraterna. De gommer sig bakom ett barnperspektiv – “staten ska inte se till att ett barn fods utan pappa”. Att det kryllar av familjer med ensamma mammor som ibland lever ensamma med barn, ibland hittar en partner och en styvpappa till barnet – det ar likson inte nat som KD ens resonerar over. Det ar i dom har lagena som allt som KD gor for att forsoka modernisera sig – tar 100 steg bakat. Det ar principen. Principen om mamma-pappa-barn som galler. Och for det sa gommer man sig bakom barnperspektivet. Trots att artikel 5 i barnkonventionen inte beskriver familjen som mamma- pappa- barn. Istallet ser familjen ut sahar;
Artikel 5Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar eller där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention.”
Det ar lokal sedvanja i Sverige att familjer ser lite olika ut. Det ar bara KD som inte hanger med i utvecklingen…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.