Fotot som Aftonbladet inte kommer att publicera

En fallen drottning. En jagande AB fotograf. En sidodorr. En flykt. En jakt.
Fotografen har massor av bilder pa en shoppande drottning. Sakert. Och kanske ocksa en bild pa en stupad drottning. Men aven om det maste kittla i ABs publiceringsfingrar sa kan jag inte tanka mig att det fotot kommer att publiceras. Bannbullerisken ar for stor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.