Erkanna Palestina ar nodvandigt for att fa fart…

.. pa en tynande fredsprocess. Det ar bra att Mona Sahlin trycker pa detta i sitt tal. I Sydamerika ar det en rad stater som har erkant Palestina som stat. Det kan tyckas som om det inte spelar nagon roll – men det gor det. Att resonera om en stats framtid jamfort med en bit marks framtid gor en skillnad. En rejal skillnad.
Just nu ar det stiltje. Alla ogon mot Libyen, Jemen, Syrien. Det hettar till vid Gaza. Men ogonen riktas inte dit. Israel borde kanna stor oro for utvecklingen i grannstaterna – om USAs militara stod till Egypten mot lofte om positiv installning till Israel upphor for att en ny regim inte vill ha det sa – sa ar det brattom att blasa fart pa freden. Ett forsta steg ; erkann Palestina som stat. Fullt ut. Jambordiga stater – i alla fall pa pappret – som kan borja forhandla. Snabbt.

One thought on “Erkanna Palestina ar nodvandigt for att fa fart…

  1. Israel har mycket att vinna på att Palestina erkänns som självständig stat och det är märkligt att företrädare för Israel och palestinierna inte har lyckats att ta fram en plan för hur problematiken ska lösas. Israel är beroende av palestinier och palestinier är beroende av Israel och alla borde vinna på att det blir lugn och ro i regionen. Det här är en konflikt som har spårat ur helt och hållet och avspeglar sig i varje nation i vårt mångkulturella samhälle. Detta drabbar inte bara människor i konfliktregionen utan det påverkar alla regioner där judar och araber leverm missnöjet pyr och drabbar oskyldiga människor som inte har någonting med detta att göra. Den forskningen borde lyftas fram och lägga ett större ansvar på israeler och palestinier för att inte bara skydda sina egna medborgare utan värna om världsmedborgarna som har dragits in i denna långvariga konflikt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.