Det kunde vara värre

Men det blir det formodligen. Det ar allt dyrare i Sverige nar barn fyller ar. Presenter pa sadar 150 kronor per barn och sa festen.. Det ska lekas. Men inga lekar som barnen sjalva hittar pa. Nej, lekpalats dar allt ar ordnat och stadningen tas om hand av nagon som inte ar RUT. Men det kommer inte att racka med det. Det blir varre. Lekledare fran partyforetag ar nasta grej. Uppblasbara palats i tradgarden. Hogtalare dar lekinstruktioner gastas ut. En tradgard kladd i plast. (SUVen ar under tiden parkerad pa gatan).
Det kommer. Det ar redan har. I Peru.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.