Alltsa, kärnmedlemmar som inte gillar vad andra medlemmar gör – är de nåt att ha?

Annelie Enochson ar upprord. Riktigt upprord. Eller ledsen. Varför ska KLD-Stockholm ha ett talt i den kommande Pridefestivalen nar partiet har sa ont om medlemmar, menar hon.
Man ska varna om de fa man har, tycker hon.
Sa vaxer inga partier. Om det ar karntruppen som ska bevaras och deras asikter som ska varnas – da sker ingen utveckling utan det hela handlar om att varna en liten elit och dess intressen.
Adjo 8%. Valkommen 2%.

Hur ska en 8 dagar gammal baby kunna uttrycka sina rattigheter?

Omskarelse den 8 levnadsdagen. Det gor inte lika ont da, sager de vuxna. Men hur vet dom det? Hur ska en 8 dagar gammal baby kunna ge sitt medgivande till omskarelse?
For mig ar det helt ok att omskara sig. Om man sjalv valjer det. Vad ar det for religioner som valjer att stota ut en medlem om denne ar ett barn och inte omskuret? Det ar ju omgivningen som har dessa attityder gentemot barnet – inte barnet som sjalv pa nagot satt ar smutsigt eller orent eller forhudat.
Attityder kan andras. Fran till 1979 var det manga i Sverige som tyckte det ar ok att daska barn for det var av karlek och till nytta i uppfostran. Sa tycker folk inte langre.
Fram till 2005 var valdtakt inom aktenskapet legalt i Chile – sa tycker man inte langre.
Attutyder ar inte huggna i sten – de lever inom en manniskas tanskevarld – sa visst man en relkigion omvardera sina teser.
For skulle vi folja Mosebok sa borde vi stena alla som arbetar pa vilodagen, vi borde doda de barn som opponerar sig mot vuxna, vi borde salja vara dottrar som slavar… och det gor vi ju inte…

Det kunde vara värre

Men det blir det formodligen. Det ar allt dyrare i Sverige nar barn fyller ar. Presenter pa sadar 150 kronor per barn och sa festen.. Det ska lekas. Men inga lekar som barnen sjalva hittar pa. Nej, lekpalats dar allt ar ordnat och stadningen tas om hand av nagon som inte ar RUT. Men det kommer inte att racka med det. Det blir varre. Lekledare fran partyforetag ar nasta grej. Uppblasbara palats i tradgarden. Hogtalare dar lekinstruktioner gastas ut. En tradgard kladd i plast. (SUVen ar under tiden parkerad pa gatan).
Det kommer. Det ar redan har. I Peru.