Påmaskning från lördag

Assistenten har avmaskats. Jag har delvis påmaskats. Mask på i butiker är regeln. Från lördag blir det andra bullar. Då ska mask vara på även på livligt trafikerade gator – typ shoppinggator. Och i offentliga lokaler. Och ska man på restaurang så måste man lämna sitt telefonnummer eller e-mailadress som ska sparas av restaurangen i 14 dagar.

Sålunda ska vi inte vandra framöver

Förty nu har andra vågen börjat. Smitta sprids främst bland 20-30 åringar. Generation DettaGällerInteOss. Det är en 91 % ökning av antalet nysmittade/dag jämfört med för 2 veckor sedan.

Förty det har slappnats av. Trottarborden vid barerna är fyllda. Korta avstånd mellan borden.

-“Detta drabbar ju bara 85+arna…” tänker de 20 unga männen som trängs på en basketbollsplan. Eller “faunan” (som en granne kallar dem) som sitter tätt samlade vid Brevduvestatyn och blir allt mer berusade och högljudda ju längre kvällen lider.

1400 böter har delats ut av polisen för de som inte haft mask på sig i kollektivtrafiken. 117000 förseelser mot covid-19 restriktioner har skett sedan mars.

Så påmaskning. Igenimmade solglasögon. Svett på hakan.

Eller så får jag och assistenten börja gå på bakgatorna. Där gatudamerna går. De har ökat rejält i antal. Där det stod 1 tidigare – står det nu 3. Covid19 har lett till en hel del nya hundvalpar, fler gatudamer och flera dyra bilar med bevakande hallickar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.