Vilken politiker skulle inte bli glad för 44% stöd?

Förtroendet för kungen rasar, men ligger fortfarande på höga 44%. En siffra som vilken politiker som helst skulle jubla för. Så i princip så sitter karln starkt på sin post. Ända spekuleras det om att dottern bör ta över, med tanken på att om henne finns inget att skvallra. Men om man nu tycker fadern betett sig omoraliskt – så skulle man ju då kunna tycka att dottern borde på något sätt ta avstånd från sin pappas beteende, lika som krav ställs på Silvia att tycka till offentligt om sin fars bakgrund.
Allt detta leder ju till det ofrånkomliga – att utsätta en familj för ständig granskning, att ärva ett jobb- leder till vetskapen om att en monarki bäst betraktas som en historisk företeelse- i en monter på ett museum.

Det tycker inte två kristdemokrater som kände sig enade när kronprinsessan gifte sig. Och de anklagar Tarja Hallonen för att vara färg- och historielös (Finland är det enda grannland som har president). Färglösa kan Skånberg och Enochsson själva vara. Se deras foton.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.