En lag som tar ställning

Samtycke vid sex. En självklarhet att man tittar den andre i ögonen och frågar “vill du?”. Men så funkar inte lagen idag. Lagen markerar att det är ok med sex om man inte hotar eller använder sig av våld för att då sin vilja fram. Oavsett om den andre vill eller inte. Lagen tillåter en “jag tror den andre ville..”
Madeleine Leijonhufvud är besviken på de remissinstanser som är tveksamma till en lagändring. Med rätta.
När lagen emot barnaga genomfördes riktades kritik för “ska barnen nu polisanmäla föräldrar?”. Kritikerna missade att lagen framförallt var en markering om var gränser går för uppfostran – huvudsyftet var inte att kriminalisera föräldrar – det var att markera en gräns. På samma vis skulle en lag som markerar att samtycke behövs för sex vara en gränssättning sägandes att man ska försäkra sig om att den andre vill och inte tänka “jag ville ju bara passa på”. Självklart kommer en del att raljera om skriftliga intyg, men de har nog i så fall aldrig haft sex som bygger på en ömsesidig förförelse.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.