Den farliga kvinnan

Hon står bredvid den avgående premiärministern. -“vad gör hon där?” – kommer kommentarerna. Hon bor där. Hon är presidenthustru. Nadine Heredia. Den farliga kvinnan. “Hon lägger sig i. Det är hon som styr” muttras det i media.
Hon möter folk i fattigkvarteren varje lördag. Den lata kvinnan. Så kallas hon i media. Hon gör ju inget. Hon inviger ju inte broar och vägar. Hon lyssnar in folk. Susanna Villaran. Borgmästare i Lima. Det är inte att jobba, tycker kritikerna i media.
Så svärs de in. Minister efter minister. En geriatrisk samling män. En kvinna. Socialministern. Hon svär trohetseden rabblandes upp alla smeknamn på Jesus som hon möjligen kan minnas i denna högtidsstund. Ana Jara. Den religiösa pladdrerskan. Så blir hon snabbt kritiserad. För att hon infe är man. För männen svär också trohet vid Jesus – men på ett likriktat sätt.
Kvinna – ta inte för dig. Det är det budskap som riktas mot de kvinnor som står ut i politiken.
Presidenthustrun….om hon hade varit man och frun varit president….. Då hade det beskrivits om en man som troget stödjer sin fru i dennes svåra ämbete. Nu skildras en fru som är den som egentligen styr. Borgmästarinnan – hade hon varit en han, så hade han beskrivits som en lyssnande person som skakar hand med medborgarna.
Socialministern.. Hade hon varit han så hade han skildrats som en gudfruktig och starkt troende person.
De hade inte varit farliga. De hade inte varit manipulativa. De hade inte varit lata. De hade inte varit pladdriga. Om de hade varit män.

Detta är Peru. 2011.
Sverige då? Kvinna som statsminister? Nej. Inte än. Inte på länge. Den enda yttersta maktposition som en kvinna kan närma sig är via arv. 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.