Jämförelser som knappast hedrar Israel?

Ship To Gaza. Varför just dit? Varför protestera mot Israel bara och inte mot andra stater som bryter mot internationell lag och mot mänskliga rättigheter? Så ställs frågan från de som opponerar sig mot fartygens mål. Att jämför Israel med Nordkorea, Syrien, Kuba, Libyen är väl knappast hedrande för Israel – men det är precis vad Ship To Gaza- motståndarna ägnar sig åt. Kopierandes varandras insändare…