SL och Global Compact del 3 – Eller när Kafka bosatte sig på SLs Kundtjänst – eller Mitt liv som rättshaverist

iphone7 027

Tredje dagen. Det har blivit full snurr i kommunikationerna med SLs kundtjänst. De kan inte svara på juridiska frågor på kundtjänsten utan hänvisar till SLs huvudkontor. Att en landstingskommunal verksamhet inte själva kan skicka frågan vidare till rätt enhet får mig att gapa av förvåning,men sedan drabbas jag  av en sorg över att den svenska gamla fina ämbetsmannafunktionen verkar vara förvarad på museum. Nu är det “ha en bra dag-“mentalitet som gäller i kombination med ett inövat selfie-leende. 

Varför heter det “kundtjänst”? Borde det inte heta “Du får fråga någon annan – tjänst”?

Det första svaret på min fråga – om huruvida det var förenligt med SLs åtagande att följa FNs Global Compact principer om företags ansvar för en hållbar och rättvis värld – blev obesvarat.

Men det kom ett svar 2;

Hej Hans!

Tack för att du hör av dig.

Vid frågor gällande SL’s avtal och samarbeten med olika myndigheter och företag får jag be dig att vända dig till vårt huvudkontor via mailregistrator.tf@sll.se. Det är där våra förvaltare för de olika områdena sitter och de är de som också har informationen kring dessa.

Du är alltid välkommen att kontakta oss igen via webbformuläret eller på telefon 08-600 10 00.”

Jag använde mig av Webformuläret och påpekade att ett undertecknande av Global Compact inte är ett samarbete med andra myndigheter och företag – utan ett åtagande som gäller all SLs verksamhet – även annonsplatsförsäljning. Så det går lätt att konstatera att SLs åtagande att följa Global Compact – inte har genomsyrat hela organisationen.

Svaret kom snabbt;

Hej igen Hans!

I de fall där det gäller frågor gällande hur SL som organisation arbetar, såsom med avtal, juridik och liknande så är det SL’s Huvudkontor du får vända dig till.
Vi kan hjälpa till i form av kundtjänst i många ärenden, men eftersom ditt ärende gäller frågor som rör SL’s organisation är det vårt huvudkontor du ska vända dig till för att få de svar du önskar.

Nu hade ju kundtjänst svarat på min första fråga – fast den fortfarande var densamma och fortfarande handlade om juridik. Men det var väl ett klipp&klistra svar som alla fått som klagat på SLs beslut att låta Sverigedemokraterna annonsera påståendes att fattiga tiggare var del av kriminell verksamhet.

Så för 24 timmar sedan kunde kundtjänsten svara på en juridisk fråga – men inte i går.

Och de kunde inte kundtjänsta så mycket så de kunde skicka frågan vidare.

Och de hänvisade ett åtagande om en rättvis och hållbar värld till att bli en fråga om “avtal, juridik och liknande..”

Jag försökte en gång till – med klassisk rättshaveristisk metod hotandes med JO anmälan.

Svaret kom ännu snabbare;

Hej igen Hans!

Vi är en del av SL’s organisation, och vi arbetar som kundtjänst.
Vårt huvudkontor är också en del av SL’s organisation och är dit man får vända sig till om man har frågor gällande hur SL arbetar som organisation. Även om vi är en kundtjänst och mer än gärna hjälper våra kunder som reser med oss så är SL fördelat i olika områden som besvaras av olika avdelningar.
På vårt huvudkontor sitter förvaltare och jurister som har hand om dessa frågor du kommer med, då vi på kundtjänsten varken har som uppgift eller rätt kompetens att besvara juridiska frågor.
Vi vill självklart att du ska få svar på de frågor och funderingar du har och därför förklarar vi för dig vart du ska vända dig för att få dessa svar.
Med hänvisning till ovanstående skulle jag, precis som min kollega gjort tidigare, vilja be dig att vända dig till vårt huvudkontor, via mail registrator.tf@sll.seså att de kan hjälpa dig vidare.
 

Du är alltid välkommen att kontakta oss igen via webbformuläret eller på telefon 08-600 10 00.”

Så det där med JO och en myndighets ansvar att se till att folk får svar på sina frågor, bet inte.

Och kundtjänsten kan alltså inte svara på juridiska frågor den 5 augusti – fast de gjorde det den 4e augusti.

Och i DN idag så ser man ju klart och tydligt hur lite – eller inte alls – SLs åtagande att följa Global Compact – genomsyrar SLs arbete.

Så nu >

  1. Skriva till registratorn för att få svar på min fråga Done
  2. JO anmäla Stockholms läns landsting för att SLs kundtjänst inte kan skicka min fråga vidare till behörig svarare inom organisationen. Done

För övrigt skriver Martin Aagård väldigt klokt idag i Aftonbladet.

Och slutligen – nu ska vi se om registratorn hos Stockholms länds landsting är mer ämbetsmännig/ämbetskvinnig eller om de också cut&pastar som svar min mitt jämrande;

>>>>

Till lämplig ansvarig inom SLLs Trafiknämnd.

2009 undertecknade SL de principer som FN arbetat fram i samverkan med flera företag för att de skulle bidra till en rättvis och hållbar värld – den s k Global Compact.
SL rapporterar årligen hur de uppfyller detta åtagande – senaste rapporten för 2014 publicerades i våras. Mer än  4000 företag jorden runt har bundit sig att följa Global Compact.
Jag har själv under mitt tidigare arbete för Rädda Barnen arbetat med att stödja företag som vill fylla upp åtaganden för hållbarhet och rättvisa som Global Compact och Child Rights & Business principles. 
Dessa  åtaganden är frivilliga – de bygger på företagens goda vilja, men ger självklart också en möjlighet för företag att anväda sig av dessa åtaganden i sin marknadsföring.
Därför blir jag oerhört förvånad när SL bestämmer sig för att godkänna SDs annonsering som pekar ut tiggare som ” a mess” och påstår att fattiga tiggare skulle vara en del av organiserad kriminalitet. 
Kan detta godkännande verkligen liga i linje med SLs åtagande att följa Global Compact?
Jag citerar ur FNs hemsida för Global Compact. https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/our-work/social 
“The first six of the UN Global Compact’s principles focus on this social dimension of corporate sustainability, of which human rights is the cornerstone. Our work on social sustainability also covers the human rights of specific groups: labour, women’s empowerment and gender equality, children, indigenous peoples, people with disabilities, as well as people-centered approaches to business impacts on poverty. As well as covering groups of rights holders, social sustainability encompasses issues that affecting them, for example, education and health.While it is the primary duty of governments to protect, respect, fulfil and progressively realize human rights, businesses can, and should, do their part. At a minimum, we expect businesses to undertake due diligence to avoid harming human rights and to address any adverse impacts on human rights that may be related to their activities.“  (min fetstil)
 
Så har SL verkligen gjoprt en due diligence i enlighet med detta åtagande när annonseringen godkändes?
Svaret jag fick från SLs kundtjänst var inte ett svar på min fråga> 
“All reklam i SL-trafiken ska följa gällande lagstiftning.
 
Budskapen i politisk reklam måste följa gällande lag. Våra jurister har i denna kampanj gjort bedömningen att den inte strider mot svensk lag. Trafikförvaltningen och SL varken ska eller får granska och censurera politiska budskap.
 
Med hänvisning till ovanstående kan SL inte inskränka i rätten att driva en politisk kampanj för ett parti som är invalt i Sveriges riksdag. Trafikförvaltningen och SL är en del av det politiska systemet då vi ingår i Stockholms läns landsting.
 
SL tar inte ställning i de politiska budskapen som framförs i samband med pågående kampanj, det vill vi vara tydliga med. De politiska budskap som framförs är partiernas egna.”
Min fråga om SL och åtaganden gentemot Global Compact blev obesvarat.
Jag insisterade och fick då svar från kundtjänst att jag skulle skriva till registrator.tf@sll.se – vilket jag nu gör.
Så kan ni se till att jag får svar på min fråga?
Dessutom vill jag att ni undersöker er Kundtjänsts mandat att besvara frågor – i min värld är det en offentlig verksamhet som – när de får en fråga – ser till att den blir besvarad och inte som er kundtjänst som säger sig inte ha mandat att besvara frågan utan ber mig skriva till registratorn.
jag har bloggat om detta – så där finns mer information om mina kontakter med er kundtjänst.
Med vänliga hälsningar 
Hans Lind 

SL och Global Compact – en fortsättning

iphone8 062

SL svarade.

Hej Hans!

Tack för att du hör av dig.

All reklam i SL-trafiken ska följa gällande lagstiftning.
 
Budskapen i politisk reklam måste följa gällande lag. Våra jurister har i denna kampanj gjort bedömningen att den inte strider mot svensk lag. Trafikförvaltningen och SL varken ska eller får granska och censurera politiska budskap.
 
Med hänvisning till ovanstående kan SL inte inskränka i rätten att driva en politisk kampanj för ett parti som är invalt i Sveriges riksdag. Trafikförvaltningen och SL är en del av det politiska systemet då vi ingår i Stockholms läns landsting.
 
SL tar inte ställning i de politiska budskapen som framförs i samband med pågående kampanj, det vill vi vara tydliga med. De politiska budskap som framförs är partiernas egna.

Det är ju typiskt  svar från ett företag som en gång per år säger sig följa FNs riktlinjer för hållbarhet och rättvisa – Global Compact. En gång per år. När de rapporterar.

Men hur ska ett företag låta principer för hållbarhet och rättvisa genomsyra allt de gör? SL har en bra bit kvar att gå för att uppfylla det de lovade när de undertecknade Global Compact.

“The first six of the UN Global Compact’s principles focus on this social dimension of corporate sustainability, of which human rights is the cornerstone. Our work on social sustainability also covers the human rights of specific groups: labour, women’s empowerment and gender equality, children, indigenous peoples, people with disabilities, as well as people-centered approaches to business impacts on poverty. As well as covering groups of rights holders, social sustainability encompasses issues that affecting them, for example, education and health.While it is the primary duty of governments to protect, respect, fulfil and progressively realize human rights, businesses can, and should, do their part. At a minimum, we expect businesses to undertake due diligence to avoid harming human rights and to address any adverse impacts on human rights that may be related to their activities.

Så då frågar jag SL en gång till;

Hej SL

Tack för det svar jag fick – som dock inte svarade på min fråga. Ni resonerar i svaret om att politiska partier i riskdagen ska kunna annonsera i tunnelbanan så länge som de följer lagstiftningen. Det var inte det jag frågade om utan om hur SL följer sitt åtagande för Global Compact – som SL undertecknade 2009. Global compact rapporterade SL på i april i år för år 2014. Hur kommer rapporten att se ut för 2015 – när ni accepterar reklam i t-banan som pekar ut tiggare som delar av organiserad kriminalitet – när forskning visar att det inte är så?
Jag har utvecklat problematiken i min blogg
https://itsallabouttransparency.wordpress.com/2015/08/05/sl-och-global-compact-en-fortsattning/ och
https://itsallabouttransparency.wordpress.com/2015/08/04/loftena-skola-vi-svika-eller-nar-sl-sparade-ur/
Jag är tacksam på om ni kan svara på hur SLs åtagande att följa Global Compact – och därmed en mer hållbar och rättvis värld – går ihop med att acceptera SDs reklam som pekar ut tiggare som kriminella?

Med hälsningar

Hans”

Förty så enkelt ska det inte vara att skriva på ett policydokument > lägga det i skrivbordslådan > damma av det en gång per år. Global compact handlar ju om företag som tar på sig att göra det lilla extra – att tänka till hur hållbarhet och rättvisa ska genomströmma allt de gör – även försäljning av annonsplats.

Löftena skola vi svika – eller när SL spårade ur

iphone8 037

Nej, det är väl inte olagligt det som Sverigedemokraterna betalade Stockholms lokaltrafik för  att få tapetsera Östermalmstorgs t-banestation med. Att ljuga  är inte olagligt. Det var ju inte många dagar sedan som en forskningsstudie visade att tiggare med rumänskt ursprung inte är delar av organiserad kriminalitet. Att tigga är inte kriminellt. Att känna andra tiggare är inte heller kriminellt.

Linus Bylund från SD förklarar i Studio Ett att man vill sätta press på Rumänien så de tar bättre hand om sina fattiga. Och det gör man genom att annonsera i Stockholms tunnelbana. Sorry Bylund – där blev det lite fel.

SL å sin sida säger i Studio Ett att man har granskat om annonseringen bryter mot några lagar och har funnit att det gör den inte. Och därmed är allt liksom “kör på”?

Kruxet för SLs del är att man redan 2009 har förbundit sig att följa de principer som FN arbetade fram i form av Global Compact om företag och deras ansvar för en hållbar och rättvis utveckling.  SL rapporterar årligen om hur man följer dessa principer. Det ska bli spännande att se 2015 års rapport. För fortfarande 2014 hävdar man att man verkligen följer Global compact till punkt och pricka. SL hävdar att man gör allt man kan för att världen ska vara rättvis och utvecklingen hållbar.

Sidan 12 i SLs rapport;

För Trafikförvaltningen handlar arbetsrätt inte bara om de egna medarbetarnas rättigheter och välmående utan även om arbetsrätt i leverantörskedjan. Trafikförvaltningen har börjat ställa krav i avtal på att leverantörer, både i Sverige och i utlandet, respekterar FN Global Compacts 10 principer. ”

Leverantörer ja. I Kina. Men annonsörer i Sverige då?

Men det är på sidan 5 i SLs rapport som jag hittar texten som blir svår att upprepa  i nästa rapport;

“Genom att ha skrivit under Global Compacts princip 1 och 2 har Trafikförvaltningen förbundit sig till följande:

Princip 1 Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som företaget kan påverka.

Princip 2 Försäkra sig om att det egna företaget inte är inblandat i kränkningar av mänskliga rättigheter.

Som beställarorganisation och ansvarig för kollektivtrafiken inom Stockholms län ska Trafikförvaltningen bidra med att skapa ett välfungerande samhälle. Arbete med den sociala dimensionen av hållbarhet (inklusive mänskliga rättigheter) innebär för oss att Trafikförvaltningen ska främja socialt ansvarstagande och mänskliga rättigheter inom den egna verksamheten, i leverantörskedjan samt gentemot resenärer och medborgare.”

Nu är Global Compact ett frivilligt åtagande. Det finns ingen  formell övervakningsmekanism. Enbart det publika name and shame.

Men visst fasen ska det bli intressant att se hur SL rapporterar sina löften till Global Compact för 2015.

Förty – det handlar inte enbart – som SL påstår – att annonsering ska följa lagen. Det handlar ju också om de löften som SL har gett genom att lova följa Global Compact tillsammans med 4000 andra företag jorden runt – att motverka kränkning av mänskliga rättigheter. Att göra jorden till en bättre plats.

Ända tills annonspengarna kom från Sverigedemokraterna.

SL ja. Men så är det SD. De vet mycket väl vilket rabalder deras annonsering skulle skapa. Allt för uppmärksamhet. Allt för att dra lite till i offerkoftans slitna ärmar. Lite felstavning här. Lite knagglig engelska där. Allt för att de skulle framstå i sin favoritroll – Den stackars åthutade. Den stackare som det är synd om för storstadsetablissemanget sågar dom. Offret. Som ska hålla tyst (fast de satsar miljoner på att gasta).