SL och Global Compact – en fortsättning

iphone8 062

SL svarade.

Hej Hans!

Tack för att du hör av dig.

All reklam i SL-trafiken ska följa gällande lagstiftning.
 
Budskapen i politisk reklam måste följa gällande lag. Våra jurister har i denna kampanj gjort bedömningen att den inte strider mot svensk lag. Trafikförvaltningen och SL varken ska eller får granska och censurera politiska budskap.
 
Med hänvisning till ovanstående kan SL inte inskränka i rätten att driva en politisk kampanj för ett parti som är invalt i Sveriges riksdag. Trafikförvaltningen och SL är en del av det politiska systemet då vi ingår i Stockholms läns landsting.
 
SL tar inte ställning i de politiska budskapen som framförs i samband med pågående kampanj, det vill vi vara tydliga med. De politiska budskap som framförs är partiernas egna.

Det är ju typiskt  svar från ett företag som en gång per år säger sig följa FNs riktlinjer för hållbarhet och rättvisa – Global Compact. En gång per år. När de rapporterar.

Men hur ska ett företag låta principer för hållbarhet och rättvisa genomsyra allt de gör? SL har en bra bit kvar att gå för att uppfylla det de lovade när de undertecknade Global Compact.

“The first six of the UN Global Compact’s principles focus on this social dimension of corporate sustainability, of which human rights is the cornerstone. Our work on social sustainability also covers the human rights of specific groups: labour, women’s empowerment and gender equality, children, indigenous peoples, people with disabilities, as well as people-centered approaches to business impacts on poverty. As well as covering groups of rights holders, social sustainability encompasses issues that affecting them, for example, education and health.While it is the primary duty of governments to protect, respect, fulfil and progressively realize human rights, businesses can, and should, do their part. At a minimum, we expect businesses to undertake due diligence to avoid harming human rights and to address any adverse impacts on human rights that may be related to their activities.

Så då frågar jag SL en gång till;

Hej SL

Tack för det svar jag fick – som dock inte svarade på min fråga. Ni resonerar i svaret om att politiska partier i riskdagen ska kunna annonsera i tunnelbanan så länge som de följer lagstiftningen. Det var inte det jag frågade om utan om hur SL följer sitt åtagande för Global Compact – som SL undertecknade 2009. Global compact rapporterade SL på i april i år för år 2014. Hur kommer rapporten att se ut för 2015 – när ni accepterar reklam i t-banan som pekar ut tiggare som delar av organiserad kriminalitet – när forskning visar att det inte är så?
Jag har utvecklat problematiken i min blogg
https://itsallabouttransparency.wordpress.com/2015/08/05/sl-och-global-compact-en-fortsattning/ och
https://itsallabouttransparency.wordpress.com/2015/08/04/loftena-skola-vi-svika-eller-nar-sl-sparade-ur/
Jag är tacksam på om ni kan svara på hur SLs åtagande att följa Global Compact – och därmed en mer hållbar och rättvis värld – går ihop med att acceptera SDs reklam som pekar ut tiggare som kriminella?

Med hälsningar

Hans”

Förty så enkelt ska det inte vara att skriva på ett policydokument > lägga det i skrivbordslådan > damma av det en gång per år. Global compact handlar ju om företag som tar på sig att göra det lilla extra – att tänka till hur hållbarhet och rättvisa ska genomströmma allt de gör – även försäljning av annonsplats.